User avatar

Nick van der Burg

@xenoni Joined on Feb. 14, 2020

11,438 translations 1 suggestion

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 Some of the components within this project have alerts. 48% 209,789 2,203,552 17,447 11
OTRS 7 47% 241,344 2,279,905 13,651 10
OTRS 8 38% 289,110 2,520,904 15,182 85

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 8 38% 289,110 2,520,904 15,182 85

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Default configuration for the Configuration Item List widget of the customer detail view.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-itemlijst van het klantdetailoverzicht.
7 months ago
Default configuration for the Configuration Item List widget of the Dashboard.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-itemlijst van het dashboard.
7 months ago
Default configuration for the Configuration Item Information widget of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-iteminformatie van de detailweergave van het configuratie-item.
7 months ago
Default configuration for the Configuration Item Current Version Details widget of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-item Huidige versie Details van de detailweergave van het configuratie-item.
7 months ago
Default configuration for the Attachments widget type of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor het widgettype Bijlagen van de detailweergave van het configuratie-item.
7 months ago
Default configuration for the Attachments widget of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor de Bijlagen-widget van de detailweergave van het configuratie-item.
7 months ago
Default configuration for the Add Links action for type configuration item.
Standaardconfiguratie voor de actie Koppelingen toevoegen voor het item voor typeconfiguratie.
7 months ago
Create new configuration items
Maak nieuwe configuratie-items
7 months ago
Create new configuration item
Maak een nieuw configuratie-item aan
7 months ago
Create and manage the definitions for configuration items.
Creëer en beheer de definities voor configuratie-items.
7 months ago
Browse all changes for user