User avatar

Nick van der Burg

@xenoni Joined on Feb. 14, 2020

11,438 translations 1 suggestion

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 Some of the components within this project have alerts. 48% 209,650 2,201,865 17,445 10
OTRS 7 47% 239,580 2,256,622 13,475 3
OTRS 8 37% 287,277 2,500,331 15,265 103

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 8 37% 287,277 2,500,331 15,265 103

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Default configuration for the Configuration Item List widget of the customer detail view.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-itemlijst van het klantdetailoverzicht.
a month ago
Default configuration for the Configuration Item List widget of the Dashboard.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-itemlijst van het dashboard.
a month ago
Default configuration for the Configuration Item Information widget of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-iteminformatie van de detailweergave van het configuratie-item.
a month ago
Default configuration for the Configuration Item Current Version Details widget of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-item Huidige versie Details van de detailweergave van het configuratie-item.
a month ago
Default configuration for the Attachments widget type of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor het widgettype Bijlagen van de detailweergave van het configuratie-item.
a month ago
Default configuration for the Attachments widget of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor de Bijlagen-widget van de detailweergave van het configuratie-item.
a month ago
Default configuration for the Add Links action for type configuration item.
Standaardconfiguratie voor de actie Koppelingen toevoegen voor het item voor typeconfiguratie.
a month ago
Create new configuration items
Maak nieuwe configuratie-items
a month ago
Create new configuration item
Maak een nieuw configuratie-item aan
a month ago
Create and manage the definitions for configuration items.
Creëer en beheer de definities voor configuratie-items.
a month ago
Browse all changes for user