Username bu
Full name Balázs Úr
Translations made 122040
Suggestions made 0
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 6
Last login Aug. 7, 2020, 11:58 a.m.
Registration date Dec. 16, 2019, 1:54 p.m.

Projects

OTRS 7 Restricted OTRS 6 OTRS 7 OTRS 8

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

bu

New announcement

OTRS 7 / OTRS

The translation deadline for OTRS 7.0.21 is 10th of August. Please update your translations in order to include them in the next release.

yesterday
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Module to grant access if the CustomerUserID of the ticket matches the CustomerUserID of the customer.
Egy modul hozzáférés megadásához, ha a jegy ügyfél-felhasználó -azonosítója megegyezik az ügyfél ügyfél-felhasználó -azonosítójával.
yesterday
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the config parameters of this item, to be shown in the preferences view. 'PasswordRegExp' allows to match passwords against a regular expression. Define the minimum number of characters using 'PasswordMinSize'. 'PasswordMin2Lower2UpperCharacters' defines if at least 2 lowercase and 2 uppercase letter characters are needed by setting the appropriate option to '1'. 'PasswordMin2Characters' defines if the password needs to contain at least 2 letter characters (set to 0 or 1). 'PasswordNeedDigit' controls the need of at least 1 digit (set to 0 or 1 to control). 'PasswordMaxLoginFailed' allows to set an agent to invalid-temporarily if max failed logins reached. Please note: setting 'Active' to 0 will only prevent agents from editing settings of this group in their personal preferences, but will still allow administrators to edit the settings of another user's behalf. Use 'PreferenceGroup' to control in which area these settings should be shown in the user interface.
Meghatározza ennek az elemnek a beállítási paramétereit a beállítások nézetben történő megjelenítéshez. A „PasswordRegExp” lehetővé teszi a jelszavak illesztését egy reguláris kifejezéssel. A „PasswordMinSize” használatával meghatározható a karakterek legkisebb száma. A „PasswordMin2Lower2UpperCharacters” határozza meg a megfelelő beállítás „1”-re állításával, hogy legalább 2 kisbetűs és 2 nagybetűs karakter szükséges. A „PasswordMin2Characters” azt határozza meg, hogy a jelszónak tartalmaznia kell legalább 2 betű karaktert (állítsa 0-ra vagy 1-re). A „PasswordNeedDigit” szabályozza a legalább 1 számjegy szükségét (állítsa 0-ra vagy 1-re a szabályzáshoz). A „PasswordMaxLoginFailed” lehetővé teszi egy ügyintéző átmenetileg érvénytelenre állítását, ha a maximális sikertelen bejelentkezést elérte. Ne feledje: az „Active” 0-ra állításával csak az ügyintézőknek akadályozza meg ezen csoport beállításainak szerkesztését a személyes beállításaikban, de az adminisztrátoroknak továbbra is lehetővé teszi a beállítások szerkesztését egy másik felhasználó nevében. Használja a „PreferenceGroup” kulcsot annak szabályozásához, hogy ezeknek a beállításoknak mely területen kell megjelenniük a felhasználói felületen.
yesterday
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines all the parameters for this item in the customer preferences. 'PasswordRegExp' allows to match passwords against a regular expression. Define the minimum number of characters using 'PasswordMinSize'. 'PasswordMin2Lower2UpperCharacters' defines if at least 2 lowercase and 2 uppercase letter characters are needed by setting the appropriate option to '1'. 'PasswordMin2Characters' defines if the password needs to contain at least 2 letter characters (set to 0 or 1). 'PasswordNeedDigit' controls the need of at least 1 digit (set to 0 or 1 to control).
Meghatározza az összes paramétert ehhez az elemhez az ügyfél beállításaiban. A „PasswordRegExp” lehetővé teszi a jelszavak illesztését egy reguláris kifejezéssel. A „PasswordMinSize” használatával meghatározható a karakterek legkisebb száma. A „PasswordMin2Lower2UpperCharacters” határozza meg a megfelelő beállítás „1”-re állításával, hogy legalább 2 kisbetűs és 2 nagybetűs karakter szükséges. A „PasswordMin2Characters” azt határozza meg, hogy a jelszónak tartalmaznia kell legalább 2 betű karaktert (állítsa 0-ra vagy 1-re). A „PasswordNeedDigit” szabályozza a legalább 1 számjegy szükségét (állítsa 0-ra vagy 1-re a szabályzáshoz).
yesterday
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Priority and priority default value are disabled.
A prioritás és a prioritás alapértelmezett értéke le van tiltva.
yesterday
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Queue and queue default value are disabled.
A várólista és a várólista alapértelmezett értéke le van tiltva.
yesterday
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Wrong configuration for ticket create screen in external interface
Hibás beállítás a külső felületen lévő jegylétrehozás képernyőnél
yesterday
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Close This Dialog
Párbeszédablak bezárása
yesterday
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

There is no default priority. Please contact your administrator!
Nincs alapértelmezett prioritás. Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával!
yesterday
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

There is no default queue. Please contact your administrator!
Nincs alapértelmezett várólista. Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával!
yesterday
Browse all changes for user