User avatar

Balázs Úr

@bu Joined on Dec. 16, 2019

147,244 translations 6 screenshots

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 Some of the components within this project have alerts. 48% 209,791 2,203,557 17,445 10
OTRS 7 47% 240,833 2,279,623 13,774 10
OTRS 8 38% 286,692 2,497,851 15,260 87
Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 Some of the components within this project have alerts. 48% 209,791 2,203,557 17,445 10
OTRS 7 47% 240,833 2,279,623 13,774 10
OTRS 8 38% 286,692 2,497,851 15,260 87
Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 Some of the components within this project have alerts. 48% 209,791 2,203,557 17,445 10
OTRS 7 47% 240,833 2,279,623 13,774 10
OTRS 8 38% 286,692 2,497,851 15,260 87

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar bu

Pushed changes

OTRS 8 / STORM Manual

Pushed changes 23 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / STORM ManualHungarian

If the agents hover the mouse over a button, they will get a preview of the list of results returned by the web service. Clicking on the buttons could open a URL associated to the results.
Ha az ügyintézők egy gomb fölé húzzák az egeret, akkor a webszolgáltatás által visszaadott eredmények listájának előnézetét fogják kapni. A gombokra kattintva megnyitható a eredményekhez hozzárendelt URL.
23 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / STORM ManualHungarian

The buttons point to the search results of a web service. This should be returned the same search results when an agent calls the web service with the given IP addresses. The text for the buttons (*IP Address* in this example) comes from the ``Label`` key of the underlying system configuration setting.
A gombok a webszolgáltatás keresési eredményeire mutatnak. Ennek ugyanazokat a keresési eredményeket kell visszaadnia, mintha egy ügyintéző hívta volna meg a webszolgáltatást a megadott IP-címekre. A gombok szövege (ebben a példában *IP-cím*) az alapjául szolgáló rendszerbeállítási lehetőség ``Label`` kulcsából származik.
23 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / STORM ManualHungarian

The web service will search for all possible IP addresses in the article as configured by the regular expression and return a list of host names.
A webszolgáltatás az összes lehetséges IP-címre rá fog keresni a bejegyzésben, ahogy a reguláris kifejezések által be van állítva, és visszaadja a gépnevek listáját.
23 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / STORM ManualHungarian

Create a web service with the XSLT mapping above to call an external server with the IP addresses. The web service should return a list of something, for example a list of host names associated to the passed IP addresses.
Hozzon létre egy webszolgáltatást a fenti XSLT leképezéssel egy külső kiszolgáló IP-címekkel való hívásához. A webszolgáltatásnak vissza kell adnia valaminek a listáját, például az átadott IP-címekhez hozzárendelt gépnevek listáját.
23 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / STORM ManualHungarian

Example for more items:
Példa több elemre:
23 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / STORM ManualHungarian

Example for one item:
Példa egy elemre:
23 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / STORM ManualHungarian

To properly display the results of the article meta filter requests it is highly recommended to add or extend the XSLT inbound mapping to include the list of results in tags called ``Items`` consisting in a single or multiple tags.
A bejegyzés metaszűrő kérései eredményeinek megfelelő megjelenítéséhez erősen ajánlott az XSLT bejövő leképezés hozzáadása vagy kiterjesztése, hogy az eredmények listáját az egyetlen vagy több címkéből álló ``Items`` nevű címkékben tartalmazza.
23 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / STORM ManualHungarian

STORM comes a builtin invoker type called ``Generic::ArticleMetaFilter`` to be used in web services for this specific purpose. Only this type of invoker can be used for this functionality.
A STORM egy beépített ``Generic::ArticleMetaFilter`` nevű meghívótípussal érkezik, amelyet a webszolgáltatásokban erre a bizonyos célra lehet használni. Kizárólag ez a típusú meghívó használható erre a funkcionalitásra.
23 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / STORM ManualHungarian

It is possible to configure a URL for each item in the list, so the agent has the possibility to go to a website directly with just one click.
Lehetőség van a lista minden egyes eleméhez egy URL beállítására, így az ügyintézőnek lehetősége van arra, hogy egyetlen kattintással közvetlenül egy weboldalra lépjen.
23 hours ago
Browse all changes for user