User avatar

Balázs Úr

@bu Joined on Dec. 16, 2019

144,640 translations 6 screenshots

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 Some of the components within this project have alerts. 48% 209,650 2,201,865 17,440 10
OTRS 7 47% 239,485 2,252,315 13,575 16
OTRS 8 36% 286,233 2,482,775 15,703 105
Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 Some of the components within this project have alerts. 48% 209,650 2,201,865 17,440 10
OTRS 7 47% 239,485 2,252,315 13,575 16
OTRS 8 36% 286,233 2,482,775 15,703 105
Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 Some of the components within this project have alerts. 48% 209,650 2,201,865 17,440 10
OTRS 7 47% 239,485 2,252,315 13,575 16
OTRS 8 36% 286,233 2,482,775 15,703 105

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar bu

Translation approved

OTRS 8 / OTRSHungarian

Logout
Kilépjelentkezés
6 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Enables the manual sending of support data and the generation of support bundles via GUI.
Engedélyezi a támogatási adatok kézi küldését és a támogatási csomagok előállítását a grafikus felhasználói felületen keresztül.
6 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Defines the path to the Google Chrome or Chromium binary. This binary is used to generate graphs and diagrams for reports.
Meghatározza a Google Chrome vagy a Chromium bináris útvonalát. Ezt a binárist grafikonok és diagramok előállításához használják a jelentéseknél.
6 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Defines the available permissions to customers within the application. If more permissions are needed, they can be entered here. Permissions must be hard coded to be effective. The following permissions are provided built-in: “ro”, “create”, and “rw”. The “rw” must be the last entry in the permission list.
Meghatározza az alkalmazáson belül az ügyfelek számára elérhető jogosultságokat. Ha több jogosultság szükséges, akkor azok itt adhatók meg. A jogosultságoknak szerepelniük kell a forráskódban, hogy hatályban lévők legyenek. A következő jogosultságok biztosítottak beépítetten: „ro”, „create” és „rw”. Az „rw” jogosultságnak az utolsó bejegyzésnek kell lennie a jogosultságlistában.
6 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Defines the available permissions to agents within the application. If more permissions are needed, they can be entered here. Permissions must be defined to be effective. The following permissions are provided built-in: “ro”, “move_into”, “create”, “note”, “owner”, “priority”, “chat_observer”, “chat_participant”, “chat_owner”, “bounce”, “close”, “compose”, “customer”, “forward”, “pending”, “phone”, “responsible”, and “rw”. The “rw” must be the last entry in the permission list. Packages can also add permissions to the system. Please read the package documentation for more information.
Meghatározza az alkalmazáson belül az ügyintézők számára elérhető jogosultságokat. Ha több jogosultság szükséges, akkor azok itt adhatók meg. A jogosultságokat meg kell határozni, hogy hatályban lévők legyenek. A következő jogosultságok biztosítottak beépítetten: „ro”, „move_into”, „create”, „note”, „owner”, „priority”, „chat_observer”, „chat_participant”, „chat_owner”, „bounce”, „close”, „compose”, „customer”, „forward”, „pending”, „phone”, „responsible” és „rw”. Az „rw” jogosultságnak az utolsó bejegyzésnek kell lennie a jogosultságlistában. A csomagok is adhatnak jogosultságokat a rendszerhez. További információkért olvassa el a csomag dokumentációját.
6 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Defines if time accounting is mandatory in the agent interface. If enabled and the note is visible to agents in a ticket action, the fields “Subject”, “Body” and “AccountedTime” are always mandatory and therefore the “Required” property for these fields will be ignored (no matter if it is set or not).
Meghatározza, hogy az időelszámolás kötelező-e az ügyintézői felületen. Ha engedélyezve van és a jegyzet látható az ügyintézők részére egy jegyműveletben, akkor a „Subject”, a „Body” és az „AccountedTime” mezők mindig kötelezőek, és ennélfogva ezen mezők „Required” tulajdonsága figyelmen kívül lesz hagyva (nem számít, hogy be van állítva vagy sem).
6 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Change the responsible of this ticket
A jegy felelősének megváltoztatása
6 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Change the queue of this ticket
A jegy várólistájának megváltoztatása
6 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Change the priority of this ticket
A jegy prioritásának megváltoztatása
6 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Change the owner of this ticket
A jegy tulajdonosának megváltoztatása
6 hours ago
Browse all changes for user