User avatar

Balázs Úr

@bu Joined on Dec. 16, 2019

134,918 translations 6 screenshots

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 49% 209,859 2,204,461 22,898 14
OTRS 7 46% 240,383 2,257,401 16,435 17
OTRS 8 36% 271,916 2,359,433 18,903 101
Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 49% 209,859 2,204,461 22,898 14
OTRS 7 46% 240,383 2,257,401 16,435 17
OTRS 8 36% 271,916 2,359,433 18,903 101
Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS 6 49% 209,859 2,204,461 22,898 14
OTRS 7 46% 240,383 2,257,401 16,435 17
OTRS 8 36% 271,916 2,359,433 18,903 101

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Pushed changes 18 minutes ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

This package has no external interface, but it extends the standard behavior of the queue selection method. The service based queue routing affects the ticket creation screens. For this, the given service of the selected ticket will be used.
Ennek a csomagnak nincs külső felülete, de kiterjeszti a várólista-kiválasztás módszerének szabványos viselkedését. A szolgáltatásalapú várólista-kiválasztás a jegylétrehozás képernyőket érinti. Ehhez a kiválasztott jegy adott szolgáltatása lesz használva.
20 minutes ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

It is possible to add a *Get All* button next to the queue selection. After clicking this button all available queues get restored to the queue selection field and can be selected.
Lehetőség van egy *Összes lekérése* gomb hozzáadására a várólista-kiválasztás mellé. Erre a gombra történő kattintás után az összes elérhető várólista vissza lesz állítva a várólista-kiválasztás mezőben, és bármelyik kiválasztható.
20 minutes ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

``WildcardSearch``: Affects the object filters ``UserFirstname``, ``UserLastname``, ``UserLogin`` and ``UserTitle``. It will wrap the search term in wildcards, so they match all objects that contain the supplied value. For example, if this option is set to ``1``, filtering on ``UserLogin`` with *agent* will in fact search for *\*agent\**.
``WildcardSearch``: a ``UserFirstname``, a ``UserLastname``, a ``UserLogin`` és a ``UserTitle`` objektumszűrőket érinti. Közrefogja a keresési kifejezést helyettesítő karakterekkel, hogy illeszkedjenek az összes olyan objektumra, amely a megadott értéket tartalmazza. Például ha ez a beállítás ``1`` értékre van állítva, akkor a ``UserLogin`` mezőn az *ügyintéző* értékkel való szűrés valójában az *\*ügyintéző\** értékre fog keresni.
20 minutes ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

``WildcardSearch``: Affects all object filters, except ``ValidID``. It will wrap the search term in wildcards, so they match all objects that contain the supplied value. For example, if this option is set to ``1``, filtering on ``UserCustomerID`` with *company* will in fact search for *\*company\**.
``WildcardSearch``: az összes objektumszűrőt érinti, kivéve a ``ValidID`` szűrőt. Közrefogja a keresési kifejezést helyettesítő karakterekkel, hogy illeszkedjenek az összes olyan objektumra, amely a megadott értéket tartalmazza. Például ha ez a beállítás ``1`` értékre van állítva, akkor a ``UserCustomerID`` mezőn a *vállalat* értékkel való szűrés valójában a *\*vállalat\** értékre fog keresni.
20 minutes ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

``WildcardSearch``: Affects all object filters, except ``ValidID``. It will wrap the search term in wildcards, so they match all objects that contain the supplied value. For example, if this option is set to ``1``, filtering on ``CustomerID`` with *company* will in fact search for *\*company\**.
``WildcardSearch``: az összes objektumszűrőt érinti, kivéve a ``ValidID`` szűrőt. Közrefogja a keresési kifejezést helyettesítő karakterekkel, hogy illeszkedjenek az összes olyan objektumra, amely a megadott értéket tartalmazza. Például ha ez a beállítás ``1`` értékre van állítva, akkor a ``CustomerID`` mezőn a *vállalat* értékkel való szűrés valójában a *\*vállalat\** értékre fog keresni.
20 minutes ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

The configuration of the standard escalations in OTRS are not related to advanced escalations. You should decide if you want to use the standard escalation types of OTRS or individual escalation types of advanced escalations. If you configure both then you will have parallel escalations.
Az OTRS-ben lévő szabványos eszkalációk beállításának nincs köze a speciális eszkalációkhoz. El kell döntenie, hogy az OTRS szabványos eszkalációtípusait vagy a speciális eszkalációk egyéni eszkalációtípusait szeretné használni. Ha mindkettőt beállítja, akkor párhuzamosan futó eszkalációi lesznek.
20 minutes ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Open tickets for customer
Nyitott jegyek az ügyfélnél
17 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Closed tickets for customer
Lezárt jegyek az ügyfélnél
17 hours ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

This work is copyrighted by OTRS AG (https://otrs.com), Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel, Germany.
Ez a mű az OTRS AG (https://otrs.com), Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel, Németország szerzői joga alatt áll.
17 hours ago
Browse all changes for user