Translation

Backup and Restore
34/180
Context English Hungarian State
Backup and Restore
Biztonsági mentés és visszaállítás
OTRS has built-in scripts for backup and restore. Execute the scripts with ``-h`` option for more information.
Az OTRS tartalmaz beépített parancsfájlokat a biztonsági mentéshez és visszaállításhoz. További információkért futtassa a parancsfájlokat a ``-h`` kapcsolóval.
Backup
Biztonsági mentés
To create a backup, write permission is needed for ``otrs`` user for the destination directory.
Biztonsági mentés készítéséhez írási jogosultságra van szüksége az ``otrs`` felhasználónak a célkönyvtárra.
The output of the script:
A parancsfájl kimenete:
Restore
Visszaállítás
OTRS Update Guide
OTRS frissítési útmutató
This work is copyrighted by OTRS AG (https://otrs.com), Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel, Germany.
Ez a mű az OTRS AG (https://otrs.com), Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel, Németország szerzői joga alatt áll.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license can be found on the `GNU website <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.txt>`__.
Engedélyt adunk Önnek a jelen dokumentum sokszorosítására, terjesztésére és/vagy módosítására a Free Software Foundation által kiadott GNU Free Documentation License 1.3-as, vagy bármely azt követő verziójának feltételei alapján. Nincs Nem Változtatható szakasz, nincs Címlapszöveg, nincs Hátlapszöveg. A jelen licenc egy példányát a `GNU weboldalán <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.txt>`__ találja.
Contents
Tartalom
Installation
Telepítés
**OTRS** is installed by the *Customer Solution Team*. Please contact the *Customer Solution Team* via support@otrs.com or in the `OTRS Portal <https://portal.otrs.com/>`__.
Az **OTRS** programot az *ügyfélmegoldásokért felelős csapat* telepíti. Vegye fel a kapcsolatot az *ügyfélmegoldásokért felelős csapattal* a support@otrs.com e-mail címen vagy az `OTRS Portálon <https://portal.otrs.com/>`__.
Introduction
Bevezetés
OTRS (Open Technology – Real Service) is an open source ticket request system with many features to manage customer telephone calls and emails. It is distributed under the GNU General Public License (GPL) and tested on various Linux platforms. Do you receive many e-mails and want to answer them with a team of agents? You're going to love OTRS!
Az OTRS (Open Technology – Real Service) egy sok funkcióval rendelkező nyílt forráskódú jegykezelő rendszer az ügyfelek telefonhívásainak és e-mailjeinek kezeléséhez. A GNU General Public License (GPL) feltételei szerint terjeszthető, és számos Linux platformon próbálták ki. Rengeteg e-mailt kap és egy ügyintézőcsapattal szeretné megválaszolni azokat? Akkor imádni fogja az OTRS-t!
About This Manual
Erről a kézikönyvről
This manual is intended for use by system administrators. The chapters describe the updating of the OTRS software.
Ezt a kézikönyvet a rendszer-adminisztrátorok általi használatra szánták. A fejezetek az OTRS szoftver frissítését írják le.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / Update GuideHungarian

Backup and Restore
Biztonsági mentés és visszaállítás
4 months ago
User avatar bu

New contributor

OTRS 8 / Update GuideHungarian

New contributor 4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Source string location
../../content/backup-restore.rst:2
Source string age
4 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 1