Translation

Template: AdminRegistration
If you deregister your system, you will lose these benefits:
62/600
Context English Swahili State
Overview of registered systems Marejeo ya mifumo iliyosajiliwa
System Registration Usajili wa mfumo
This system is registered with OTRS Group. Huu mfumo umesajiliwa na kikundi cha OTRS
System type Aina ya mfumo
Unique ID Kitambulisho cha kipekee
Last communication with registration server Mawasiliano ya mwisho na seva ya usajili.
System Registration not Possible
Please note that you can't register your system if OTRS Daemon is not running correctly!
Instructions
System Deregistration not Possible
Please note that you can't deregister your system if you're using %s, %s or if you have a valid service contract.
OTRS-ID Login OTRS- ingia na kitambulidho
You need to log in with your OTRS-ID to register your system. Unahitaji kuingia na kitambulisho chako cha OTRS kusajili mfumo wako.
Your OTRS-ID is the email address you used to sign up on the OTRS.com webpage. Kitambulisho chako cha OTRS ni barua pepe uliyotumia kujiunga katika ukurasa wa tovuti wa OTRS.com
Data Protection Ulinzi wa data
If you deregister your system, you will lose these benefits: Kama utatoa usajili katika mfumo wako, utapoteza manufaa haya.
You will receive updates about relevant security releases. Utapokea habari kuhusu matoleo yanayohusiana na usalama.
With your system registration we can improve our services for you, because we have all relevant information available. Kwa usajili wako wa mfumo tutaboresha huduma zetu kwa ajili yako, kwasababu tuna tarifa zote zinazohusika.
You need to log in with your OTRS-ID to deregister your system. Unahitaji kuingia na kitambulisho chako cha OTRS kutoa usajili katika mfumo wako.
OTRS-ID Kitambulisho cha OTRS
You don't have an OTRS-ID yet? Hauna kitambulisho cha OTRS bado?
Sign up now Jiandikishe sasa
Forgot your password? Umesahau neno lako la siri?
Retrieve a new one Pata jipya
Next Baadae
This data will be frequently transferred to OTRS Group when you register this system. Data hii itahamishwa mara kwa mara kwenye kikundi cha OTRS ukisajili katika mfumo huu.
Attribute Sifa
FQDN FQDN
OTRS Version Toleo la OTRS
Operating System Mfumo endeshi
Perl Version Toleo la perl

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminRegistration
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 1470