Translation

Template: AdminCustomerGroup
Select the customer:group permissions.
33/380
Context English Swahili State
Edit Customer Badili mteja
List (only %s shown - more available)
total
Please enter a search term to look for customers. Tafadhali ingiza neno la utafutaji kuwatafuta wateja.
Customer ID Kitambulisho cha mteja
Please note Tafadhali jua
This customer backend is read only!
Manage Customer-Group Relations Simamia mahusiano ya Mteja-Kikundi
Notice Taarifa
This feature is disabled! Kipengele hiki hakijaruhusiwa.
Just use this feature if you want to define group permissions for customers. Tumia kipengele hiki kama unataka kufafanua ruhusa za kikundi kwa wateja.
Edit Customer Default Groups Hariri kikundi cha chaguo-msingi cha mteja
These groups are automatically assigned to all customers. Makundi hata yamegaiwa kwa automatiki kwa wateja wote.
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
Filter for Groups Chuja kwa ajili ya makundi
Select the customer:group permissions. Chagua ruhusa za kikundi za mteja
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer). Kama hakuna kilichochaguliwa, basi hakuna ruhusa katika kikundi hiki (tiketi zitakuwa hazipatikani kwa wateja).
Search Results Majibu ya kutafuta
Customers Wateja
Groups Makundi
Change Group Relations for Customer Badili uhusiano wa kikundi kwa mteja
Change Customer Relations for Group Badili uhusiano wa mteja kwa kikundi
Toggle %s Permission for all Geuza ruhusa %s kwa wote
Toggle %s permission for %s Geuza ruhusa %s kwa %s
Customer Default Groups: Kikundi chaguo-msingi cha mteja
No changes can be made to these groups. Hakuna mabadiliko yanayoweza kufanywa katika makundi haya.
ro ro
Read only access to the ticket in this group/queue. Ufikivu wa kusoma tu kwenda kwenye tiketi katika kikundi hiki/foleni.
rw rw
Full read and write access to the tickets in this group/queue. Ufikivu wote wa kusoma na kuandika kwenda kwenye tiketi katika kikundi hiki/foleni.
Customer User Management Usimamizi wa mtumiaji wa mteja

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCustomerGroup
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 395