Translation

Template: AdminACLEdit
Delete Invalid ACL
25/180
Context English Swahili State
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
Kutengeneza ACL mpya unaweza kuleta ACL ambazo zimehamishwa kutoka kwenye mfumo mwingine au tengeneza mpya iliyokamilika.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
Mabadiliko katika ACL hapa yanaathiri tabia ya mfumo, kama Unatumia data za ACL baadae. Kwa kutumia data za ACL, mabadiliko mapya yaliyofanywa yataandikwa kwneye usanidi.
ACLs
ACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
Tafadhali zingatia: jedwali hili linawakilisha mpangilio wa utekelezaji wa ACL. Kama unahitaji kubadilisha mpangilio ambao ACL unatekelezwa, tafadhali badilisha majina ya ACL yaliyoathiwa.
ACL name
Jina la ACL
Comment
Maoni
Validity
Uhahali
Export
Hamisha
Copy
Nakili
No data found.
Hakuna data zilizopatikana
No matches found.
Hakuna zinazofanana zilizopatikana
Edit ACL %s
Hariri ACL %s
Edit ACL
 
Go to overview
Nenda kwenye mapitio
Delete ACL
Futa ACL
Delete Invalid ACL
Futa ACL ambazo ni halali
Match settings
Mipangilio ya kufanana
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Weka vigezo kwa hii ACL.Tumia 'Sifa' kufananisha na skrini ya sasa au 'Hifadhidaya ya Sifa' kufananisha viumbi vya sasa vya tiketi ambavyo vipo kwenye hiadhidata.
Change settings
Badili Mipangilio
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Weka unachotaka kubadillisha kama vigezo vinafanana. Weka akilini kwamba 'Wezekana' ni orodha nyeupe, 'Haiwezekani' ni orodha nyeusi.
Check the official %sdocumentation%s.
 
Show or hide the content
Onyesha maudhui
Edit ACL Information
 
Name
Jina
Stop after match
Simama baada ya kufanana
Edit ACL Structure
 
Save ACL
 
Save
Hifadhi
or
Au
Save and finish
Hifadhi na maliza
Cancel
Futa

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 30