Translation

Template: AdminCustomerGroup
Just use this feature if you want to define group permissions for customers.
73/760
Context English Swahili State
Custom page content
 
Add new custom page content
 
Do you really want to delete this custom page?
 
Customer Management
Usimamizi wa mteja.
Add Customer
Ongeza wateja
Edit Customer
Badili mteja
List (only %s shown - more available)
 
total
 
Please enter a search term to look for customers.
Tafadhali ingiza neno la utafutaji kuwatafuta wateja.
Customer ID
Kitambulisho cha mteja
Please note
Tafadhali jua
This customer backend is read only!
 
Manage Customer-Group Relations
Simamia mahusiano ya Mteja-Kikundi
Notice
Taarifa
This feature is disabled!
Kipengele hiki hakijaruhusiwa.
Just use this feature if you want to define group permissions for customers.
Tumia kipengele hiki kama unataka kufafanua ruhusa za kikundi kwa wateja.
Edit Customer Default Groups
Hariri kikundi cha chaguo-msingi cha mteja
These groups are automatically assigned to all customers.
Makundi hata yamegaiwa kwa automatiki kwa wateja wote.
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
 
Filter for Groups
Chuja kwa ajili ya makundi
Select the customer:group permissions.
Chagua ruhusa za kikundi za mteja
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer).
Kama hakuna kilichochaguliwa, basi hakuna ruhusa katika kikundi hiki (tiketi zitakuwa hazipatikani kwa wateja).
Search Results
Majibu ya kutafuta
Customers
Wateja
Groups
Makundi
Change Group Relations for Customer
Badili uhusiano wa kikundi kwa mteja
Change Customer Relations for Group
Badili uhusiano wa mteja kwa kikundi
Toggle %s Permission for all
Geuza ruhusa %s kwa wote
Toggle %s permission for %s
Geuza ruhusa %s kwa %s
Customer Default Groups:
Kikundi chaguo-msingi cha mteja
No changes can be made to these groups.
Hakuna mabadiliko yanayoweza kufanywa katika makundi haya.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCustomerGroup
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 390