Translation

Template: AdminACL
Just start typing to filter...
25/300
Context English Swahili State
ACL Management
Usimamizi wa ACL
Actions
Matendo
Create New ACL
Tengeneza ACL mpya
Deploy ACLs
Tumia ACL
Export ACLs
Hamisha ACL
Filter for ACLs
Chuja kwa ajili ya ACL
Just start typing to filter...
Anza kuandika ili kuchuja
Configuration Import
 
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module.
Hapa unaweza kupakia faili la usanidi ili kuingiza ACL katika mfumo wako. Faili linahitaji kuwa katika umbizo la .yml kama itakavyohamishwa na moduli ya kuhariri ya ACL.
This field is required.
Hili faili linahitajika
Overwrite existing ACLs?
Anduka juu ya ACLS zilizokuwepo?
Upload ACL configuration
Pakia usanidi wa ACL
Import ACL configuration(s)
Leta usanidi wa ACL
Description
Maelezo
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
Kutengeneza ACL mpya unaweza kuleta ACL ambazo zimehamishwa kutoka kwenye mfumo mwingine au tengeneza mpya iliyokamilika.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
Mabadiliko katika ACL hapa yanaathiri tabia ya mfumo, kama Unatumia data za ACL baadae. Kwa kutumia data za ACL, mabadiliko mapya yaliyofanywa yataandikwa kwneye usanidi.
ACLs
ACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
Tafadhali zingatia: jedwali hili linawakilisha mpangilio wa utekelezaji wa ACL. Kama unahitaji kubadilisha mpangilio ambao ACL unatekelezwa, tafadhali badilisha majina ya ACL yaliyoathiwa.
ACL name
Jina la ACL
Comment
Maoni
Validity
Uhahali
Export
Hamisha

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 7