Translation

Template: AdminCustomerUser
List (%s total)
0/150
Context English Swahili State
Groups
Makundi
Change Group Relations for Customer
Badili uhusiano wa kikundi kwa mteja
Change Customer Relations for Group
Badili uhusiano wa mteja kwa kikundi
Toggle %s Permission for all
Geuza ruhusa %s kwa wote
Toggle %s permission for %s
Geuza ruhusa %s kwa %s
Customer Default Groups:
Kikundi chaguo-msingi cha mteja
No changes can be made to these groups.
Hakuna mabadiliko yanayoweza kufanywa katika makundi haya.
ro
ro
Read only access to the ticket in this group/queue.
Ufikivu wa kusoma tu kwenda kwenye tiketi katika kikundi hiki/foleni.
rw
rw
Full read and write access to the tickets in this group/queue.
Ufikivu wote wa kusoma na kuandika kwenda kwenye tiketi katika kikundi hiki/foleni.
Customer User Management
Usimamizi wa mtumiaji wa mteja
Add Customer User
Ongeza mtumiaji wa mteja
Edit Customer User
Hariri mtumiaji wa mteja
Customer user are needed to have a customer history and to login via customer panel.
Mtumiaji wa mteja anahitaji kuwa na historia ya mteja na kuingia kupitia paneli ya mteja.
List (%s total)
 
Username
Jina la mtumiaji
Email
Barua pepe
Last Login
Muingio wa mwisho
Login as
Ingia kama
Switch to customer
Badili kwenda kwa mteja
This customer backend is read only, but the customer user preferences can be changed!
 
This field is required and needs to be a valid email address.
Uga huu unahitajika na iwe anuani ya barua pepe halali
This email address is not allowed due to the system configuration.
Barua pepe hii hairuhusiwi kwasababu ya usanidi wa mfumo.
This email address failed MX check.
Barua pepe hii imeshindwa angalio la MX.
DNS problem, please check your configuration and the error log.
Matatizo katika DNS, tafadhali anagalia usanidi wako na ingio katika makosa.
The syntax of this email address is incorrect.
Sintaksi katika barua pepe hii sio sawa.
This password is forbidden by the current system configuration or it must not be equal to the last passwords.
 
This CustomerID is invalid.
 
Remove setup two-factor methods
 
No methods setup for user.
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCustomerUser
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 414