Translation

Template: AdminDynamicFieldDropdown
If you activate this option the values will be translated to the user defined language.
73/870
Context English Swahili State
Show link
Onyesha kiungo
Here you can specify an optional HTTP link for the field value displayed in overviews and detail views.
 
If special characters (&, @, :, /, etc.) should not be encoded, use 'url' instead of 'uri' filter.
 
Example
Mfano
Link for preview
 
If filled in, this URL will be used for a preview which is shown when this link is hovered in ticket detail view. Please note that for this to work, the regular URL field above needs to be filled in, too.
 
Restrict entering of dates
Zuia uingizaji wa tarehe
Here you can restrict the entering of dates of tickets.
Hapa unaweza kuzuia uingizaji wa tarehe wa tiketi.
Possible values
Thamani ziwezekanazo
Add Value
Ongeza thamani
Add empty value
Ongeza thamani tupu
Activate this option to create an empty selectable value.
Amilisha chaguo hili kutengeneza thamani tupu inayowezakuchagulika.
Tree View
Mandhari ya mti
Activate this option to display values as a tree.
Amilisha chaguo hili kuonyesha thamani kama mti.
Translatable values
Thamani zinazoweza kutafsirika.
If you activate this option the values will be translated to the user defined language.
Kama utaamilisha chaguo hili thamani zitatafsiriwa kwa lugha ya mtumiaji.
Note
Kidokezo
You need to add the translations manually into the language translation files.
Unahitaji kuongeza utafsiri kwa mkono katika faili la tafsiri la lugha.
This field type is not installed anymore, to restore full edition capabilities, please install its corresponding package!
 
Number of rows
Namba ya safu mlalo
Specify the height (in lines) for this field in the edit mode.
Bainisha urefu (katika mistari) kwa uga huu katika hali timizi ya uhariri
Number of cols
Namba ya safu wima
Specify the width (in characters) for this field in the edit mode.
Bainisha upana (kwa herufi) kwa uga huu katika hali timzi ya uhariri
Check RegEx
Angalia RegEx
Here you can specify a regular expression to check the value. The regex will be executed with the modifiers xms.
Hapa unaweza kubainisha maelezo ya kawaida kuangalia thamani. Regex itafanywa na kirekebishi xms.
RegEx
RegEx
Invalid RegEx
RegEx batili
Error Message
Ujumbe wa hitilafu/kosa
Add RegEx
Ongeza RegEx
Admin Message
 
With this module, administrators can send messages to agents, group or role members.
Na moduli hii, wasimamizi wanaweza kutuma ujumbe kwa mawakala, kikundi au wahusika wenye majukumu.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminDynamicFieldDropdown
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 539