Translation

Template: AdminSupportDataCollector
Send Update
15/110
Context English Swahili State
Example signature
Saini ya mfano
State Management
Usimamizi wa hali
Add State
Ongeza Hali
Edit State
Hariri hali
Filter for States
 
Filter for states
 
Please also update the states in SysConfig where needed.
Tafadhali sasisha pia hali katika usanidi wa mfumo utapohitajika.
This state is present in a SysConfig setting, confirmation for updating settings to point to the new type is needed!
 
State type
Aina ya hali
It's not possible to invalidate this entry because there is no other merge states in system!
 
This state is used in the following config settings:
 
Sending support data to OTRS Group is not possible!
 
Enable Cloud Services
 
This data is sent to OTRS Group on a regular basis. To stop sending this data please update your system registration.
Hii data imetumwa kwenda kwenye kikundi cha OTRS kwa msingi wa mara kwa mara. Kuzuia kutuma data hii tafadhali sasisha usajili wa mfumo wako.
You can manually trigger the Support Data sending by pressing this button:
Unaweza kuchochea kwa mkono data ya kusaidia kwa kutuma kwa kubofya kitufe:
Send Update
Tuma usasishaji
Currently this data is only shown in this system.
Kwasasa hii data inaonyeshwa katika mfumo huu
Please register your system with OTRS Group or update your system registration information.
 
A support bundle (including: system registration information, support data, a list of installed packages and all locally modified source code files) can be generated by pressing this button:
Kifurushi cha msaada (Inahusisha: taarifa za usajili za mfumo, data za msaada, orodha ya vifurushi vilivyosanidiwa na mafaili ya chanzo msimbo yote yaliyorekebishwa) yanaweza kuundwa kwa kubofya kibonye hiki.
Generate Support Bundle
Tengeneza kifurushi cha msaada.
The Support Bundle has been Generated
 
Please choose one of the following options.
Tafadhali chagua moja kati ya michaguo ifuatayo.
Send by Email
Tuma kwa barua pepe
The support bundle is too large to send it by email, this option has been disabled.
Kifurushi cha msaada ni kikubwa sana kukituma kwa barua pepe, chaguo hili halijawezeshwa.
The email address for this user is invalid, this option has been disabled.
Anwani ya barua pepe kwa mtumiaji huyu ni batili, chaguo hili halijawezeshwa.
Sending
Tuma
The support bundle will be sent to OTRS Group via email automatically.
Kifurushi cha msaada kitatumwa kwenye kikundi cha oTRS kwa kutumia barua pepe kwa otomatiki.
Download File
Pakua faili
A file containing the support bundle will be downloaded to the local system. Please save the file and send it to the OTRS Group, using an alternate method.
Faili lililo na kifurushi cha msaada litapakuliwa kwenye mfumo kiambo. Tafadhali hifadhi faili na litume kwenye kikundi cha OTRS, kwa kutumia njia mbadala.
Error: Support data could not be collected (%s).
Kosa: Data auni hazikuweza kukusanywa (%s).
Details
Undani

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminSupportDataCollector
Labels
No labels currently set.
Source string age
8 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 1683