Translation

Template: AdminDynamicFieldText
Number of rows
19/140
Context English Swahili State
Link for preview
If filled in, this URL will be used for a preview which is shown when this link is hovered in ticket detail view. Please note that for this to work, the regular URL field above needs to be filled in, too.
Restrict entering of dates Zuia uingizaji wa tarehe
Here you can restrict the entering of dates of tickets. Hapa unaweza kuzuia uingizaji wa tarehe wa tiketi.
Possible values Thamani ziwezekanazo
Add Value Ongeza thamani
Add empty value Ongeza thamani tupu
Activate this option to create an empty selectable value. Amilisha chaguo hili kutengeneza thamani tupu inayowezakuchagulika.
Tree View Mandhari ya mti
Activate this option to display values as a tree. Amilisha chaguo hili kuonyesha thamani kama mti.
Translatable values Thamani zinazoweza kutafsirika.
If you activate this option the values will be translated to the user defined language. Kama utaamilisha chaguo hili thamani zitatafsiriwa kwa lugha ya mtumiaji.
Note Kidokezo
You need to add the translations manually into the language translation files. Unahitaji kuongeza utafsiri kwa mkono katika faili la tafsiri la lugha.
This field type is not installed anymore, to restore full edition capabilities, please install its corresponding package!
Number of rows Namba ya safu mlalo
Specify the height (in lines) for this field in the edit mode. Bainisha urefu (katika mistari) kwa uga huu katika hali timizi ya uhariri
Number of cols Namba ya safu wima
Specify the width (in characters) for this field in the edit mode. Bainisha upana (kwa herufi) kwa uga huu katika hali timzi ya uhariri
Check RegEx Angalia RegEx
Here you can specify a regular expression to check the value. The regex will be executed with the modifiers xms. Hapa unaweza kubainisha maelezo ya kawaida kuangalia thamani. Regex itafanywa na kirekebishi xms.
RegEx RegEx
Invalid RegEx RegEx batili
Error Message Ujumbe wa hitilafu/kosa
Add RegEx Ongeza RegEx
Admin Message
With this module, administrators can send messages to agents, group or role members. Na moduli hii, wasimamizi wanaweza kutuma ujumbe kwa mawakala, kikundi au wahusika wenye majukumu.
Create Administrative Message Tengeneza ujumbe wa utawala.
Your message was sent to Ujumbe wako ulitumwa
From Kutoka
Send message to users tuma meseji kwa watumiaji

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminDynamicFieldText
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 543