Translation

Template: AdminCustomerGroup
rw
2/100
Context English Swahili State
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
Filter for Groups Chuja kwa ajili ya makundi
Select the customer:group permissions. Chagua ruhusa za kikundi za mteja
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer). Kama hakuna kilichochaguliwa, basi hakuna ruhusa katika kikundi hiki (tiketi zitakuwa hazipatikani kwa wateja).
Search Results Majibu ya kutafuta
Customers Wateja
Groups Makundi
Change Group Relations for Customer Badili uhusiano wa kikundi kwa mteja
Change Customer Relations for Group Badili uhusiano wa mteja kwa kikundi
Toggle %s Permission for all Geuza ruhusa %s kwa wote
Toggle %s permission for %s Geuza ruhusa %s kwa %s
Customer Default Groups: Kikundi chaguo-msingi cha mteja
No changes can be made to these groups. Hakuna mabadiliko yanayoweza kufanywa katika makundi haya.
ro ro
Read only access to the ticket in this group/queue. Ufikivu wa kusoma tu kwenda kwenye tiketi katika kikundi hiki/foleni.
rw rw
Full read and write access to the tickets in this group/queue. Ufikivu wote wa kusoma na kuandika kwenda kwenye tiketi katika kikundi hiki/foleni.
Customer User Management Usimamizi wa mtumiaji wa mteja
Add Customer User Ongeza mtumiaji wa mteja
Edit Customer User Hariri mtumiaji wa mteja
Customer user are needed to have a customer history and to login via customer panel. Mtumiaji wa mteja anahitaji kuwa na historia ya mteja na kuingia kupitia paneli ya mteja.
List (%s total)
Username Jina la mtumiaji
Email Barua pepe
Last Login Muingio wa mwisho
Login as Ingia kama
Switch to customer Badili kwenda kwa mteja
This customer backend is read only, but the customer user preferences can be changed!
This field is required and needs to be a valid email address. Uga huu unahitajika na iwe anuani ya barua pepe halali
This email address is not allowed due to the system configuration. Barua pepe hii hairuhusiwi kwasababu ya usanidi wa mfumo.
This email address failed MX check. Barua pepe hii imeshindwa angalio la MX.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Source string comment
Template: AdminCustomerGroup
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 408