Translation

SysConfig
Configurable form for the Reply via Email action.
60/490
Context English Dutch State
Configurable form for the Edit Appointment action. Configureerbaar formulier voor de actie Afspraak bewerken.
Configurable form for the Forward via Email action. Configureerbaar formulier voor de actie Doorsturen via e-mail.
Configurable form for the Merge Ticket action. Configureerbaar formulier voor de actie Ticket samenvoegen.
Configurable form for the Move Ticket action. Configureerbaar formulier voor de actie Ticket verplaatsen.
Configurable form for the Properties widget of the Create Customer User screen. Configureerbaar formulier voor de widget Eigenschappen van het scherm Klantgebruiker maken.
Configurable form for the Properties widget of the Create Customer screen. Configureerbaar formulier voor de widget Eigenschappen van het scherm Klant maken.
Configurable form for the Properties widget of the Create Knowledge Base Article screen. Configureerbaar formulier voor de widget Eigenschappen van het scherm Kennisbankartikel maken.
Configurable form for the Properties widget of the Edit Customer User screen. Configureerbaar formulier voor de widget Eigenschappen van het scherm Klantgebruiker bewerken.
Configurable form for the Properties widget of the Edit Customer screen. Configureerbaar formulier voor de widget Eigenschappen van het scherm Klant bewerken.
Configurable form for the Properties widget of the Edit Knowledge Base Article screen. Configureerbaar formulier voor de widget Eigenschappen van het scherm Kennisbankartikel bewerken.
Configurable form for the Properties widget of the New Email Ticket screen. Configureerbaar formulier voor de widget Eigenschappen van het scherm Nieuw e-mailticket.
Configurable form for the Properties widget of the New Phone Ticket screen. Configureerbaar formulier voor de widget Eigenschappen van het scherm Nieuw telefoonticket.
Configurable form for the Properties widget of the New SMS Ticket screen. Configureerbaar formulier voor de widget Eigenschappen van het scherm Nieuw SMS-ticket.
Configurable form for the Redirect via Email action. Configureerbaar formulier voor de actie Omleiden via e-mail.
Configurable form for the Reply to All via Email action. Configureerbaar formulier voor de actie Allen beantwoorden via e-mail.
Configurable form for the Reply via Email action. Configureerbaar formulier voor de actie Reageren via e-mail.
Configurable form for the Reply via Note action. Configureerbaar formulier voor de actie Reageren via notitie.
Configurable form for the Reply via SMS action. Configureerbaar formulier voor de actie Reageren via SMS.
Configurable form for the Send Email Outbound action. Configureerbaar formulier voor de actie Uitgaande e-mail verzenden.
Configurable form for the Send SMS Outbound action. Configureerbaar formulier voor de actie Uitgaande SMS verzenden.
Configurable form for the Set Pending Time action. Configureerbaar formulier voor de actie Wachttijd instellen.
Configurable form for the Split Article action. Configureerbare vorm voor de actie Artikel splitsen.
Configure Processes. Processen configureren.
Configure and manage ACLs. Beheer ACLs.
Configure any additional readonly mirror databases that you want to use. Configureer alle aanvullende readonly mirror-databases die je wilt gebruiken.
Configure which date time format should be used for the date time display. Configureer welk datum-tijdformaat moet worden gebruikt voor de weergave van de datum-tijd.
Configure your own log text for PGP. Configureerje eigen logtekst voor PGP.
Configures a default ticket dynamic field setting. “Name” defines the dynamic field which should be used, “Value” is the data that will be set, and “Event” defines the trigger event. Please check the events section of the ticket notification management screen for the possible trigger events.
Controls availability for knowledge base article search driver. Bepaalt de beschikbaarheid voor het zoekstuurprogramma voor Kennisbankartikelen.
Controls how to display the ticket history entries as readable values. Bepaalt hoe de vermeldingen in de ticketgeschiedenis worden weergegeven als leesbare waarden.
Controls if customer ID is automatically copied from the sender address for unknown customers. Please keep it in sync with WebApp::API::Agent::Ticket::Create::AutoAssignCustomerIDForUnknownCustomers. Bepaalt of klant-ID automatisch wordt gekopieerd van het afzenderadres voor onbekende klanten. Houd deze synchroon met WebApp::API::Agent::Ticket::Create::AutoAssignCustomerIDForUnknownCustomers.

Loading…

User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Reply via Email action.
Configureerbaar formulier voor de actie Reageren via e-mail.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 5585