Translation

SysConfig
Shows the enabled ticket attributes in the external interface (0 = Disabled and 1 = Enabled).
101/930
Context English Hungarian State
Show voting in defined interfaces. Szavazás megjelenítése a meghatározott felületeken.
Show your personal dashboard A személyes vezérlőpultjának megjelenítése
Shows a link to see the raw source of an email ticket in plain text. Egy hivatkozást jelenít meg egy e-mail jegy nyers forrásának egyszerű szövegként való megtekintéséhez.
Shows a selection for the owner in phone and email tickets in the ticket create screens. Megjeleníti a tulajdonos kiválasztását a telefonos és e-mail jegyekben a jegylétrehozás képernyőkön.
Shows a selection for the responsible agent in phone and email tickets in the ticket create screens. Megjeleníti a felelős ügyintéző kiválasztását a telefonos és e-mail jegyekben a jegylétrehozás képernyőkön.
Shows a warning about reached session prior warning limit (defined in setting “AgentSessionLimitPriorWarning”). Megjelenít egy figyelmeztetést az elért munkamenetekkel kapcsolatban a figyelmeztetési korlát előtt (az „AgentSessionLimitPriorWarning” beállításban van meghatározva).
Shows all the customer identifiers in a multi-select field (not useful if you have a lot of customer identifiers). Megjeleníti az összes ügyfél-azonosítót egy többválasztós mezőben (nem hasznos, ha nagyon sok ügyfél-azonosítója van).
Shows all the customer user identifiers in a multi-select field (not useful if you have a lot of customer user identifiers). Megjeleníti az összes ügyfél-felhasználó azonosítót egy többválasztós mezőben (nem hasznos, ha nagyon sok ügyfél-felhasználó azonosítója van).
Shows either the last customer article’s subject or the ticket title in the external interface. Vagy a legutolsó ügyfél bejegyzés tárgyát, vagy a jegy címét jeleníti meg a külső felületen.
Shows existing parent/child queue lists in the system in the form of a tree or a list. Megjeleníti a meglévő szülő vagy gyermek várólisták listáit a rendszeren fa vagy lista formában.
Shows information on how to start OTRS Daemon Információkat jelenít meg arról, hogy hogyan indítsa az OTRS démont
Shows the Add Statistic screen Megjeleníti a statisztika hozzáadása képernyőt
Shows the articles sorted normally or in reverse in the printed ticket from the ticket detail view. Normál vagy fordított sorrendben jeleníti meg a bejegyzéseket a jegy részletes nézetéből kinyomtatott jegyben.
Shows the customer user information (phone and email) in the compose screen. Megjeleníti az ügyfél-felhasználó információit (telefon vagy e-mail) a válasz képernyőn.
Shows the enabled columns for export ticket list in the external interface (0 = disabled and 1 = enabled). Ticket queue and state are supported. Dynamic fields can be also enabled as columns, see the “ExternalFrontend::TicketOverview###DynamicField” setting. Megjeleníti az engedélyezett oszlopokat a külső felületen lévő jegylista exportálásához (0 = letiltva és 1 = engedélyezve). A jegy várólistája és állapota támogatott. A dinamikus mezők is engedélyezhetők oszlopokként, nézze meg az „ExternalFrontend::TicketOverview###DynamicField” beállítást.
Shows the enabled ticket attributes in the external interface (0 = Disabled and 1 = Enabled). Megjeleníti az engedélyezett jegyattribútumokat a külső felületen (0 = Letiltva és 1 = Engedélyezve).
Shows the history for this ticket Megjeleníti az előzményeket ennél a jegynél
Shows the link action for this ticket Megjeleníti az összekapcsolás műveletet ennél a jegynél
Shows the report add screen Megjeleníti a jelentés hozzáadása képernyőt
Shows the ticket history (reverse ordered) in the agent interface. Megjeleníti a jegy előzményeit (fordítottan rendezve) az ügyintézői felületen.
Shows time in long format (days, hours, minutes), if enabled; or in short format (days, hours), if not enabled. Hosszú formátumban jeleníti meg az időt (nap, óra, perc), ha engedélyezve van, vagy rövid formátumban (nap, óra), ha nincs engedélyezve.
Shows time use complete description (days, hours, minutes), if enabled; or just first letter (d, h, m), if not enabled. A teljes leírás használatával jeleníti meg az időt (nap, óra, perc), ha engedélyezve van, vagy csak az első betűt (n, ó, p), ha nincs engedélyezve.
Signature data. Aláírási adatok.
Signatures Aláírások
Slim Karcsú
Slovak Szlovák
Slovenian Szlovén
Software Package Manager. Szoftvercsomag-kezelő.
Solution Megoldás
Solution time Megoldási idő
Some description Valamilyen leírás

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Shows the enabled ticket attributes in the external interface (0 = Disabled and 1 = Enabled).
Megjeleníti az engedélyezett jegyjellemzőkeattribútumokat a külső felületen (0 = Letiltva és 1 = Engedélyezve).
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Shows the enabled ticket attributes in the external interface (0 = Disabled and 1 = Enabled).
Megjeleníti az engedélyezett jegyjellemzőket a külső felületen (0 = Letiltva és 1 = Engedélyezve).
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.hu.po, string 7413