Translation

SysConfig
Updates the ticket escalation index after a ticket attribute got updated.
77/730
Context English Hungarian State
Ukrainian Ukrán
Unlock Ticket Jegy feloldása
Unlock tickets that are past their unlock timeout. Jegyek feloldása, amelyek átlépték a feloldási időkorlátjukat.
Unlock tickets whenever a note is added and the owner is out of office. Jegyek feloldása, amikor egy jegyzetet adnak hozzá és a tulajdonos irodán kívül van.
Unlock to give it back to the queue Feloldás a várakozási sorba való visszarakáshoz
Unlocked Feloldott
Unlocked Tickets Feloldott jegyek
Unlocked ticket. Jegy feloldva.
Unmark as Important Fontosként való megjelölés megszüntetése
Unmark this article as important A bejegyzés fontosként való megjelölésének megszüntetése
Unresolved Tickets Megoldatlan jegyek
Unwatch Ticket Jegy megfigyelésének megszüntetése
Unwatch this ticket A jegy megfigyelésének megszüntetése
Update Ticket "Seen" flag if every article got seen or a new Article got created. A jegy „Megtekintett” jelzőjének frissítése, ha minden bejegyzést megtekintettek, vagy egy új bejegyzést hoztak létre.
Update time Frissítési idő
Updates the ticket escalation index after a ticket attribute got updated. Frissíti a jegyeszkalációs indexet, miután egy jegyattribútum frissítve lett.
Upload your PGP key. A PGP kulcsának feltöltése.
Upload your S/MIME certificate. Az S/MIME tanúsítványának feltöltése.
Upload your avatar image. A profilkép feltöltése.
Use modern type of select and autocomplete fields in the administrator interface, where applicable (input fields). A választó és automatikusan kiegészítő mezők modern típusának használata az adminisztrátori felületen, ahol alkalmazható (beviteli mezők).
Use separators to group your items. Használjon elválasztókat az elemek csoportosításához.
User Manual Felhasználói kézikönyv
User task activity Felhasználói feladat tevékenység
User-defined configuration extensions for the column layouts of the Calendar Overview. The individual keys overwrite existing keys. Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések a naptár áttekintőjének oszlopelrendezéseihez. Az egyéni kulcsok felülírják a meglévő kulcsokat.
User-defined configuration extensions for the column layouts of the Create Customer User screen. The individual keys overwrite existing keys. Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések az ügyfél-felhasználó létrehozása képernyő oszlopelrendezéseihez. Az egyéni kulcsok felülírják a meglévő kulcsokat.
User-defined configuration extensions for the column layouts of the Create Customer screen. The individual keys overwrite existing keys. Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések az ügyfél létrehozása képernyő oszlopelrendezéseihez. Az egyéni kulcsok felülírják a meglévő kulcsokat.
User-defined configuration extensions for the column layouts of the Create Knowledge Base Article screen. The individual keys overwrite existing keys. Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések a tudásbázis-bejegyzés létrehozása képernyő oszlopelrendezéseihez. Az egyéni kulcsok felülírják a meglévő kulcsokat.
User-defined configuration extensions for the column layouts of the Create Report and Update Report screens. The individual keys overwrite existing keys. Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések a jelentés létrehozása és a jelentés frissítése képernyők oszlopelrendezéseihez. Az egyéni kulcsok felülírják a meglévő kulcsokat.
User-defined configuration extensions for the column layouts of the Create Statistic and Update Statistic screens. The individual keys overwrite existing keys. Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések a statisztika létrehozása és a statisztika frissítése képernyők oszlopelrendezéseihez. Az egyéni kulcsok felülírják a meglévő kulcsokat.
User-defined configuration extensions for the column layouts of the Dashboard. The individual keys overwrite existing keys. Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések a vezérlőpult oszlopelrendezéseihez. Az egyéni kulcsok felülírják a meglévő kulcsokat.
User-defined configuration extensions for the column layouts of the New Email Ticket screen. The individual keys overwrite existing keys. Felhasználó által meghatározott beállítási kiterjesztések az új e-mail jegy képernyő oszlopelrendezéseihez. Az egyéni kulcsok felülírják a meglévő kulcsokat.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Updates the ticket escalation index after a ticket attribute got updated.
Frissíti a jegyeszkalációs indexet, miután egy jegyjellemzőattribútum frissítve lett.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

Updates the ticket escalation index after a ticket attribute got updated.
Frissíti a jegyeszkalációs indexet, miután egy jegyjellemző frissítve lett.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.hu.po, string 7620