Translation

SysConfig
This event module stores attributes from CustomerUser as DynamicFields tickets. Please see DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping setting for how to configure the mapping.
205/1700
Context English Hungarian State
The logo shown in the header of the administrator interface for the skin “Slim”. See “AgentLogo” for further description. Az adminisztrátori felület fejlécében megjelenített logó a „karcsú” felszínnél. További leírásért nézze meg az „AgentLogo” beállítást.
The logo shown in the header of the administrator interface. The URL to the image can be a relative URL to the skin image directory, or a full URL to a remote web server. Az adminisztrátori felület fejlécében megjelenített logó. A kép URL lehet relatív URL a felszín képkönyvtárától, vagy egy teljes URL egy távoli webkiszolgálótól.
The logo shown on top of the login box of the administrator interface. The URL to the image can be a relative URL to the skin image directory, or a full URL to a remote web server. Az adminisztrátori felület bejelentkező doboza fölött megjelenített logó. A kép URL lehet relatív URL a felszín képkönyvtárától, vagy egy teljes URL egy távoli webkiszolgálótól.
The maximum number of mails fetched at once before reconnecting to the server. A kiszolgálóra történő újrakapcsolódás előtt egyszerre lekért levelek legnagyobb száma.
The organizer item type Chat Request List is used to create a list of chat requests. A csevegéskérés-lista szervezőelem-típus csevegéskérések listájának létrehozásához használható.
The organizer item type Customer Company List is used to create customer list organizer items. Az ügyfélvállalat-lista szervezőelem-típus ügyféllista szervezőelemek létrehozásához használható.
The organizer item type Customer User List is used to create customer user list organizer items. Az ügyfélfelhasználó-lista szervezőelem-típus ügyfélfelhasználó-lista szervezőelemek létrehozásához használható.
The organizer item type Knowledge Base Article List is used to create a list of knowledge base articles. A tudásbázisbejegyzés-lista szervezőelem-típus tudásbázis-bejegyzések listájának létrehozásához használható.
The organizer item type Separator is used to separate and/or create groups of certain organizer items that are somehow related. Az elválasztó szervezőelem-típus bizonyos szervezőelemek csoportjainak elválasztásához és/vagy létrehozásához használható, amelyek valahogy kapcsolódnak.
The organizer item type Ticket List is used to create different ticket list organizer items. A jegylista szervezőelem-típus különböző jegylista szervezőelemek létrehozásához használható.
The polling interval for the notify modules in seconds. Az értesítő modulok lekérdezési időköze másodpercben.
The text at the beginning of the subject in an email reply, e.g. RE, AW, or AS. A tárgy elején lévő szöveg egy válasz e-mailben, például RE, AW vagy AS.
The text at the beginning of the subject when an email is forwarded, e.g. FW, Fwd, or WG. A tárgy elején lévő szöveg egy e-mail továbbításakor, például FW, Fwd vagy WG.
The value of the From field A Feladó mező értéke
Theme Téma
This event module stores attributes from CustomerUser as DynamicFields tickets. Please see DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping setting for how to configure the mapping. Ez az eseménymodul az ügyfél-felhasználó attribútumait tárolja jegy típusú dinamikus mezőkként. Nézze meg a DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping beállítást ahhoz, hogy hogyan kell beállítani a leképezést.
This is a description for a comment on framework. Ez egy leírás egy megjegyzéshez a keretrendszeren.
This is a description for dynamic field on framework. Ez egy leírás egy dinamikus mezőhöz a keretrendszeren.
This is an example message that must be acknowledged by the users by clicking the I Acknowledge button. Please change it to your personal needs. Ez egy példaüzenet, amelyet el kell fogadniuk a felhasználóknak az Elfogadom gomb megnyomásával. Változtassa meg a személyes igényei szerint.
This key is not certified with a trusted signature! Ez a kulcs nincs tanúsítva egy megbízható aláírással!
This module is part of the administrator interface. Ez a modul az adminisztrátori felület része.
This option defines the dynamic field in which a Process Management activity entity id is stored. Ez a beállítás határozza meg azt a dinamikus mezőt, amelyben a folyamatkezelő tevékenység-entitás azonosítója tárolva van.
This option defines the dynamic field in which a Process Management process entity id is stored. Ez a beállítás határozza meg azt a dinamikus mezőt, amelyben a folyamatkezelő folyamat-entitás azonosítója tárolva van.
This option defines the dynamic field in which the most recent Process Management activity status is stored. Ez a beállítás határozza meg azt a dinamikus mezőt, amelyben a legutóbbi folyamatkezelési tevékenység állapota tárolva van.
This option defines the process tickets default lock. Ez a beállítás határozza meg a folyamatjegyek alapértelmezett zárát.
This option defines the process tickets default priority. Ez a beállítás határozza meg a folyamatjegyek alapértelmezett prioritását.
This option defines the process tickets default queue. Ez a beállítás határozza meg a folyamatjegyek alapértelmezett várólistáját.
This option defines the process tickets default state. Ez a beállítás határozza meg a folyamatjegyek alapértelmezett állapotát.
This option will deny the access to customer company tickets, which are not created by the customer user. Ez a beállítás meg fogja tagadni azon ügyfél-vállalati jegyekhez való hozzáférést, amelyeket nem az ügyfél-felhasználó hozott létre.
This setting allows you to override the built-in country list with your own list of countries. This is particularly handy if you just want to use a small select group of countries. Ez a beállítás lehetővé teszi a beépített országlista felülbírálását a saját országlistájával. Ez különösen hasznos, ha az országoknak csak egy kiválasztott kis csoportját szeretné használni.
This will allow the system to send text messages via SMS. Ez lehetővé fogja tenni a rendszernek a szöveges üzenetek küldését SMS-ben.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

This event module stores attributes from CustomerUser as DynamicFields tickets. Please see DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping setting for how to configure the mapping.
Ez az eseménymodul az ügyfél-felhasználó jellemzőattribútumait tárolja jegy típusú dinamikus mezőkként. Nézze meg a DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping beállítást ahhoz, hogy hogyan kell beállítani a leképezést.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 8 / OTRSHungarian

This event module stores attributes from CustomerUser as DynamicFields tickets. Please see DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping setting for how to configure the mapping.
Ez az eseménymodul az ügyfél-felhasználó jellemzőit tárolja jegy típusú dinamikus mezőkként. Nézze meg a DynamicFieldFromCustomerUser::Mapping beállítást ahhoz, hogy hogyan kell beállítani a leképezést.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.hu.po, string 7561