Translation

SysConfig
Configuration item event module that enables logging to history in the agent interface.
113/870
Context English Dutch State
Open Source Open Source
Unlimited Ongelimiteerd
Deleting template... Sjabloon verwijderen...
There was an error deleting the template. Please check the logs for more information. Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van de sjabloon. Controleer de logboeken voor meer informatie.
Template was deleted successfully. Sjabloon is succesvol verwijderd.
Activates configuration item bulk action feature for the agent interface in order to execute actions to multiple configuration items at the same time. Activeert de functie voor bulkacties voor configuratie-items voor de agentinterface om acties op meerdere configuratie-items tegelijk uit te voeren.
Add Configuration Item Configuratie-item toevoegen
Asset Management Middelenbeheer
CMDB All Items CMDB Alle items
CMDB Settings CMDB instellingen
Check for a unique name only within the same configuration item class or globally, which means every existing configuration item is taken into account when looking for duplicates. Controleer alleen op een unieke naam binnen dezelfde configuratie-itemklasse of globaal, wat betekent dat met elk bestaand configuratie-item rekening wordt gehouden bij het zoeken naar duplicaten.
Configuration Item Current Version Details Configuratie-item Huidige versie Details
Configuration Item Information Configuratie-item informatie
Configuration Item Overview Configuratie-item Overzicht
Configuration Item Version Details Configuratie-item versie details
Configuration item event module that enables logging to history in the agent interface. Configuratie-itemgebeurtenismodule die logboekregistratie in de geschiedenis in de agentinterface mogelijk maakt.
Controls availability for configuration item search driver. Regelt de beschikbaarheid van het zoekstuurprogramma voor configuratie-items.
Create and manage the definitions for configuration items. Creëer en beheer de definities voor configuratie-items.
Create new configuration item Maak een nieuw configuratie-item aan
Create new configuration items Maak nieuwe configuratie-items
Default configuration for the Add Links action for type configuration item. Standaardconfiguratie voor de actie Koppelingen toevoegen voor het item voor typeconfiguratie.
Default configuration for the Attachments widget of the configuration item detail view. Standaardconfiguratie voor de Bijlagen-widget van de detailweergave van het configuratie-item.
Default configuration for the Attachments widget type of the configuration item detail view. Standaardconfiguratie voor het widgettype Bijlagen van de detailweergave van het configuratie-item.
Default configuration for the Configuration Item Current Version Details widget of the configuration item detail view. Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-item Huidige versie Details van de detailweergave van het configuratie-item.
Default configuration for the Configuration Item Information widget of the configuration item detail view. Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-iteminformatie van de detailweergave van het configuratie-item.
Default configuration for the Configuration Item List widget of the Dashboard. Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-itemlijst van het dashboard.
Default configuration for the Configuration Item List widget of the customer detail view. Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-itemlijst van het klantdetailoverzicht.
Default configuration for the Configuration Item List widget of the customer user detail view.
Default configuration for the Configuration Item List widget type of the Dashboard.
Default configuration for the Configuration Item List widget type of the customer detail view.
Default configuration for the Configuration Item List widget type of the customer user detail view.

Loading…

Configuration item event module that enables logging to history in the agent interface.
Configuratie-itemgebeurtenismodule die logboekregistratie in de geschiedenis in de agentinterface mogelijk maakt.
8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/OTRSConfigurationManagement/OTRSConfigurationManagement.nl.po, string 312