Translation

SysConfig
Activates configuration item bulk action feature for the agent interface in order to execute actions to multiple configuration items at the same time.
148/1500
Context English Dutch State
Per User Per gebruiker
Per Processor Per CPU
Per Server Per server
Per Node Per node
Volume Licence Volume Licentie
Enterprise Licence Enterpriselicentie
Developer Licence Ontwikkelaarslicentie
Demo Demo
Time Restricted Time restricted
Freeware Freeware
Open Source Open Source
Unlimited Ongelimiteerd
Deleting template... Sjabloon verwijderen...
There was an error deleting the template. Please check the logs for more information. Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van de sjabloon. Controleer de logboeken voor meer informatie.
Template was deleted successfully. Sjabloon is succesvol verwijderd.
Activates configuration item bulk action feature for the agent interface in order to execute actions to multiple configuration items at the same time. Activeert de functie voor bulkacties voor configuratie-items voor de agentinterface om acties op meerdere configuratie-items tegelijk uit te voeren.
Add Configuration Item Configuratie-item toevoegen
Asset Management Middelenbeheer
CMDB All Items CMDB Alle items
CMDB Settings CMDB instellingen
Check for a unique name only within the same configuration item class or globally, which means every existing configuration item is taken into account when looking for duplicates. Controleer alleen op een unieke naam binnen dezelfde configuratie-itemklasse of globaal, wat betekent dat met elk bestaand configuratie-item rekening wordt gehouden bij het zoeken naar duplicaten.
Configuration Item Current Version Details Configuratie-item Huidige versie Details
Configuration Item Information Configuratie-item informatie
Configuration Item Overview Configuratie-item Overzicht
Configuration Item Version Details Configuratie-item versie details
Configuration item event module that enables logging to history in the agent interface. Configuratie-itemgebeurtenismodule die logboekregistratie in de geschiedenis in de agentinterface mogelijk maakt.
Controls availability for configuration item search driver. Regelt de beschikbaarheid van het zoekstuurprogramma voor configuratie-items.
Create and manage the definitions for configuration items. Creëer en beheer de definities voor configuratie-items.
Create new configuration item Maak een nieuw configuratie-item aan
Create new configuration items Maak nieuwe configuratie-items
Default configuration for the Add Links action for type configuration item. Standaardconfiguratie voor de actie Koppelingen toevoegen voor het item voor typeconfiguratie.

Loading…

Activates configuration item bulk action feature for the agent interface in order to execute actions to multiple configuration items at the same time.
Activeert de functie voor bulkacties voor configuratie-items voor de agentinterface om acties op meerdere configuratie-items tegelijk uit te voeren.
8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/OTRSConfigurationManagement/OTRSConfigurationManagement.nl.po, string 302