Translation

The business object lists provide a tabular view of items with support for configurable columns, sorting and filtering. These lists can be used in many contexts, including as stand-alone screens, widgets, actions, etc.
0/2180
Context English Hungarian State
Click on the *Browse…* button in the *Import* widget.
Kattintson a *Tallózás…* gombra az *Importálás* felületi elemben.
Click on the *Import system configuration* button.
Kattintson a *Rendszerbeállítás importálása* gombra.
Business Object Configuration
Üzleti objektum beállításai
The following section contains a description of the business object configuration, including the business object lists, business object detail views, business cards and forms.
A következő szakasz tartalmazza az üzleti objektum beállításainak leírását, beleértve az üzletiobjektum-listákat, az üzleti objektum részletes nézeteket, a névjegykártyákat és az űrlapokat.
Business Object Lists
Üzletiobjektum-listák
The business object lists provide a tabular view of items with support for configurable columns, sorting and filtering. These lists can be used in many contexts, including as stand-alone screens, widgets, actions, etc.
 
The default configuration of business object lists can be defined in several places, depending on the screen or element where they are used.
Az üzletiobjektum-listák alapértelmezett beállítása számos helyen meghatározható azon képernyő vagy elem függvényében, ahol azokat használják.
``AgentFrontend::<BusinessObjectListType>::<SlugName>###DefaultConfig``
``AgentFrontend::<BusinessObjectListType>::<SlugName>###DefaultConfig``
Standalone or static list screens which are usable via their own URL.
Önálló vagy statikus listaképernyők, amelyek saját URL-en keresztül használhatók.
An Example of the *Unlocked Tickets* Screen
Egy példa a *Feloldott jegyek* képernyőre
The following system configuration settings are relevant:
A következő rendszerbeállítási lehetőségek tartoznak ide:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Source string location
../../content/administration/system-configuration.rst:176
Source string age
3 weeks ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 280