Translation

Admin
14/100
Context English Hungarian State
Admin Adminisztráció
This menu item opens the administrator interface, which is described very detailed in the `Administration Manual <https://doc.otrs.com/doc/manual/admin/stable/en/content/index.html>`__. Ez a menüpont az adminisztrátori felületet nyitja meg, amelyet az `adminisztrátori kézikönyv <https://doc.otrs.com/doc/manual/admin/stable/hu/content/index.html>`__ mutat be részletesen.
This menu item is only available for agents who have administrator privileges. Ez a menüpont csak olyan ügyintézőknek érhető el, akiknek adminisztrátori jogosultságaik vannak.
Personal Menu Személyes menü
Use this menu to customize your profile in OTRS. The personal menu is available via your avatar in the top left corner. Használja ezt a menüpontot, hogy személyre szabja a profilját az OTRS-ben. A személyes menü a bal felső sarokban lévő profilképen keresztül érhető el.
All settings changed in this menu affect only your profile, and does not affect the behavior of OTRS for other agents. Az ebben a menüben megváltoztatott összes beállítás csak az Ön profiljára van hatással, és nem befolyásolja az OTRS működését vagy más ügyintézőket.
Contents Tartalom
Logout Kilépés
Use this menu item to leave OTRS and go to the login screen. Használja ezt a menüpontot, hogy kilépjen az OTRS-ből és eljusson a bejelentkező képernyőhöz.
Clicking on this menu item will logout the agent without confirmation. Erre a menüpontra kattintva az ügyintéző ki fog lépni megerősítés nélkül.
Notifications Értesítések
Use this screen to get an overview of notifications. The notification overview screen is available in the *Notifications* menu item of the *Avatar* menu. Használja ezt a képernyőt, hogy áttekintést kapjon az értesítésekről. Az értesítés áttekintő képernyő a *Profilkép* alatt elérhető menü *Értesítések* menüpontjában érhető el.
If unread notifications are in this screen, a flag icon with number also indicates the number of unread notifications in the toolbar. Ha olvasatlan értesítések vannak ezen a képernyőn, akkor egy számot tartalmazó zászló ikon is jelezni fogja az olvasatlan értesítések számát az eszköztáron.
Notification Web View Screen Értesítési webnézet képernyő
Notifications can be filtered by clicking on a state name in the header of the overview widget. There is an option *All Notifications* to see all notifications. The numbers after the state names indicates how many notifications are in each state. Az értesítések szűrhetők az áttekintő felületi elem fejlécén lévő állapotnévre kattintva. Létezik egy *Összes értesítés* lehetőség az összes értesítés megtekintéséhez. Az állapotnevek utáni számok azt jelzik, hogy hány értesítés van az egyes állapotokban.
To limit the number of displayed notifications per page and adjust visible columns: Az oldalanként megjelenített értesítések számának korlátozásához és a látható oszlopok beállításához:
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/User Manual Adminisztráció
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 7/OTRS Adminisztráció

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

Admin
Adminisztráció
12 months ago
User avatar bu

New contributor

OTRS 7 / User ManualHungarian

New contributor 12 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/admin.rst:2
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 1