Translation

OTRS Update and Installation and Update Guide
OTRS Installation and Update Guide
38/340
Context English Hungarian State
OTRS has built-in scripts for backup and restore. Execute the scripts with ``-h`` option for more information.
Az OTRS tartalmaz beépített parancsfájlokat a biztonsági mentéshez és visszaállításhoz. További információkért futtassa a parancsfájlokat a ``-h`` kapcsolóval.
Backup
Biztonsági mentés
To create a backup, write permission is needed for ``otrs`` user for the destination directory.
Biztonsági mentés készítéséhez írási jogosultságra van szüksége az ``otrs`` felhasználónak a célkönyvtárra.
The output of the script:
A parancsfájl kimenete:
Restore
Visszaállítás
OTRS Installation and Update Guide
OTRS frissítési és telepítési útmutató
This work is copyrighted by OTRS AG (https://otrs.com), Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel, Germany.
Ez a mű az OTRS AG (https://otrs.com), Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel, Németország szerzői joga alatt áll.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license can be found on the `GNU website <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.txt>`__.
Engedélyt adunk Önnek a jelen dokumentum sokszorosítására, terjesztésére és/vagy módosítására a Free Software Foundation által kiadott GNU Free Documentation License 1.3-as, vagy bármely azt követő verziójának feltételei alapján. Nincs Nem Változtatható szakasz, nincs Címlapszöveg, nincs Hátlapszöveg. A jelen licenc egy példányát a `GNU weboldalán <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.txt>`__ találja.
Contents
Tartalom
Installation
Telepítés
This chapter describes the installation and basic configuration of the central OTRS framework.
Ez a fejezet a központi OTRS keretrendszer telepítését és alapvető beállítását mutatja be.

Loading…

None

Source string changed

OTRS 7 / Update and Installation GuideHungarian

OTRS Update and Installation and Update Guide
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Source string location
../../content/index.rst:3
Source string age
2 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 7