Translation

Database XML / SOPM Definition: SystemMonitoring.sopm
Basic mail interface to system monitoring suites. Also provides deeper integration to Nagios and Icinga2 (acknowledge on lock and check script).
181/1440
Context English Hungarian State
Basic mail interface to system monitoring suites. Also provides deeper integration to Nagios and Icinga2 (acknowledge on lock and check script). Alapszintű levelezési felület a rendszerfigyelő alkalmazáscsomagokhoz. Mélyebb integrációt biztosít a Nagios és Icinga2 programokhoz (nyugtázás zároláskor és ellenőrző parancsfájl).
Basic mail interface to System Monitoring Suites. Use this block if the filter should run AFTER PostMasterFilter. Alapszintű levelezési felület a rendszerfigyelő alkalmazáscsomagokhoz. Akkor használja ezt a blokkot, ha a szűrőt a levelezési szűrő UTÁN kell lefuttatni.
Basic mail interface to System Monitoring Suites. Use this block if the filter should run BEFORE PostMasterFilter. Alapszintű levelezési felület a rendszerfigyelő alkalmazáscsomagokhoz. Akkor használja ezt a blokkot, ha a szűrőt a levelezési szűrő ELŐTT kell lefuttatni.
Define Nagios acknowledge type. Nagios nyugtázási típus meghatározása.
HTTP HTTP
Icinga API URL. Icinga API URL.
Icinga2 acknowledgement author. Icinga2 nyugtázás szerzője.
Icinga2 acknowledgement comment. Icinga2 nyugtázás megjegyzése.
Icinga2 acknowledgement enabled? Icinga2 nyugtázás engedélyezve?
Icinga2 acknowledgement notify. Icinga2 nyugtázás értesítés.
Icinga2 acknowledgement sticky. Icinga2 nyugtázás ragasztás.
Link an already opened incident ticket with the affected CI. This is only possible when a subsequent system monitoring email arrives. Egy már megnyitott incidensjegy összekapcsolása az érintett CI-vel. Ez csak akkor lehetséges, amikor egy következő rendszerfigyelő e-mail érkezik.
Name of the Dynamic Field for Host. A dinamikus mező neve a gépnél.
Name of the Dynamic Field for Service. A dinamikus mező neve a szolgáltatásnál.
Named pipe acknowledge command. Elnevezett cső nyugtázási parancs.
Named pipe acknowledge format for host. Elnevezett cső nyugtázási formátum a gépnél.

Loading…

User avatar bu

New translation

OTRS 7 / System MonitoringHungarian

Basic mail interface to system monitoring suites. Also provides deeper integration to Nagios and Icinga2 (acknowledge on lock and check script).
Alapszintű levelezési felület a rendszerfigyelő alkalmazáscsomagokhoz. Mélyebb integrációt biztosít a Nagios és Icinga2 programokhoz (nyugtázás zároláskor és ellenőrző parancsfájl).
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Database XML / SOPM Definition: SystemMonitoring.sopm
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
i18n/SystemMonitoring/SystemMonitoring.hu.po, string 1