The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Template: AdminDynamicFieldText
RegEx
5/100
Context English Swahili State
Add empty value Ongeza thamani tupu
Activate this option to create an empty selectable value. Amilisha chaguo hili kutengeneza thamani tupu inayowezakuchagulika.
Tree View Mandhari ya mti
Activate this option to display values as a tree. Amilisha chaguo hili kuonyesha thamani kama mti.
Translatable values Thamani zinazoweza kutafsirika.
If you activate this option the values will be translated to the user defined language. Kama utaamilisha chaguo hili thamani zitatafsiriwa kwa lugha ya mtumiaji.
Note Kidokezo
You need to add the translations manually into the language translation files. Unahitaji kuongeza utafsiri kwa mkono katika faili la tafsiri la lugha.
This field type is not installed anymore, to restore full edition capabilities, please install its corresponding package!
Number of rows Namba ya safu mlalo
Specify the height (in lines) for this field in the edit mode. Bainisha urefu (katika mistari) kwa uga huu katika hali timizi ya uhariri
Number of cols Namba ya safu wima
Specify the width (in characters) for this field in the edit mode. Bainisha upana (kwa herufi) kwa uga huu katika hali timzi ya uhariri
Check RegEx Angalia RegEx
Here you can specify a regular expression to check the value. The regex will be executed with the modifiers xms. Hapa unaweza kubainisha maelezo ya kawaida kuangalia thamani. Regex itafanywa na kirekebishi xms.
RegEx RegEx
Invalid RegEx RegEx batili
Error Message Ujumbe wa hitilafu/kosa
Add RegEx Ongeza RegEx
Admin Message
With this module, administrators can send messages to agents, group or role members. Na moduli hii, wasimamizi wanaweza kutuma ujumbe kwa mawakala, kikundi au wahusika wenye majukumu.
Create Administrative Message Tengeneza ujumbe wa utawala.
Your message was sent to Ujumbe wako ulitumwa
From Kutoka
Send message to users tuma meseji kwa watumiaji
Send message to group members tuma meseji kwa memba wa grupu
Group members need to have permission Wanakikundi wanahitaji kuwa na ruhusa.
Send message to role members Tuma ujumbe kwa washiriki wenye majukumu.
Also send to customers in groups Pia tuma kwa wateja kwenye vikundi.
Body Kiini
Send tuma

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminDynamicFieldText
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 506