Translation

Template: AdminGenericInterfaceWebservice
Ready2Adopt Web Services
34/240
Context English Hungarian State
Here you can specify a name for the webservice. If this field is empty, the name of the configuration file is used as name.
Itt adhat egy nevet a webszolgáltatásnak. Ha a mező üres, akkor a beállítófájl neve lesz névként használva.
Import
Importálás
Configuration History
Beállítási előzmények
Delete web service
Webszolgáltatás törlése
Do you really want to delete this web service?
Valóban törölni szeretné ezt a webszolgáltatást?
Ready2Adopt Web Services
Használatra kész webszolgáltatások
Here you can activate Ready2Adopt web services showcasing our best practices
Itt kapcsolhatja be a legjobb gyakorlatainkat bemutató, használatra kész webszolgáltatásokat
Please note that these web services may depend on other modules only available with certain contract levels (there will be a notification with further details when importing).
Ne feledje, hogy ezen webszolgáltatások függhetnek olyan egyéb moduloktól, amelyek csak bizonyos szerződési szintekkel érhetők el (lesz egy értesítés a további részletekkel az importáláskor).
Import Ready2Adopt web service
Használatra kész webszolgáltatás importálása
Would you like to benefit from web services created by experts? With %s, you can import some sophisticated Ready2Adopt web services.
Szeretné élvezni a szakértők által létrehozott webszolgáltatások előnyeit? Az %s használatával importálhat néhány kitapasztalt, használatra kész webszolgáltatást.
After you save the configuration you will be redirected again to the edit screen.
A beállítások mentése után ismét átirányításra kerül a szerkesztő képernyőre.
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/OTRS
Használatra kész webszolgáltatások
Following string has same context and same source.
Approved OTRS 7/Feature Add-ons Manual
Ready2Adopt Web Services

Change compared to this translation:

Használatra kész webszolgáltatásokReady2Adopt Web Services

Loading…

bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Ready2Adopt Web Services
Használatra kész webszolgáltatások
2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
4 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.hu.po, string 982