Translation

SysConfig
Event module that updates customer user - customer membership if customer login changes.
115/880
Context English Hungarian State
Event module registration. For more performance you can define a trigger event (e. g. Event => TicketCreate). This is only possible if all Ticket dynamic fields need the same event.
Eseménymodul regisztráció. A jobb teljesítményért meghatározhat egy aktiváló eseményt (például Event => TicketCreate). Ez csak akkor lehetséges, ha minden jegy dinamikus mező ugyanazt az eseményt igényli.
Event module that performs an update statement on TicketIndex to rename the queue name there if needed and if StaticDB is actually used.
Eseménymodul, amely módosítási utasítást hajt végre a TicketIndex táblán a várólista nevének átnevezéséhez, ha ez ott szükséges, és ha éppenséggel StaticDB van használatban.
Event module that performs an update statement on document search indices if a dynamic field was deleted.
Eseménymodul, amely frissítési utasítást hajt végre a dokumentumkeresés indexein, ha egy dinamikus mezőt töröltek.
Event module that performs an update statement on document search ticket index if group has been changed.
Eseménymodul, amely frissítési utasítást hajt végre a dokumentumkeresés jegyindexén, ha a csoport megváltozott.
Event module that updates customer company object name for dynamic fields.
Eseménymodul, amely frissíti az ügyfél-vállalat objektum nevét a dinamikus mezőknél.
Event module that updates customer user - customer membership if customer login changes.
Eseménymodul, amely frissíti az ügyfél-felhasználó – ügyfél tagságot, ha az ügyfél bejelentkezési neve megváltozik.
Event module that updates customer user object name for dynamic fields.
Eseménymodul, amely frissíti az ügyfél-felhasználó objektum nevét a dinamikus mezőknél.
Event module that updates customer user search profiles if login changes.
Eseménymodul, amely frissíti az ügyfél-felhasználó keresési profiljait, ha a bejelentkezés megváltozik.
Event module that updates customer user service membership if login changes.
Eseménymodul, amely frissíti az ügyfél-felhasználó szolgáltatás tagságát, ha a bejelentkezés megváltozik.
Event module that updates customer users after an update of the Customer.
Eseménymodul, amely frissíti az ügyfél-felhasználókat az ügyfél frissítése után.
Event module that updates tickets after an update of the Customer User.
Eseménymodul, amely frissíti a jegyeket az ügyfél-felhasználó frissítése után.

Loading…

bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Event module that updates customer user - customer membership if customer login changes.
Eseménymodul, amely frissíti az ügyfél-felhasználó szolgáltatás– ügyfél tagságáot, ha az ügyfél bejelentkezési neve megváltozik.
3 days ago
None

Source string changed

OTRS 7 / OTRSHungarian

Event module that updates customer user service- customer membership if customer login changes.
3 days ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
3 days ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.hu.po, string 5797