Translation

Template: AdminACL
Overwrite existing ACLs?
29/240
Context English Hungarian State
ACL Management ACL kezelés
Actions Műveletek
Create New ACL Új ACL létrehozása
Deploy ACLs ACL-ek üzembe állítása
Export ACLs ACL-ek exportálása
Filter for ACLs Szűrő az ACL-ekhez
Just start typing to filter... Csak kezdjen el gépelni a szűréshez…
Configuration Import Beállítás importálás
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module. Itt tud egy beállítófájlt feltölteni az ACL-ek importálásához a rendszerre. A fájlnak .yml formátumban kell lennie, ahogy az ACL szerkesztőmodul exportálta.
This field is required. Ez a mező kötelező.
Overwrite existing ACLs? Felülírja a meglévő ACL-eket?
Upload ACL configuration ACL beállítás feltöltése
Import ACL configuration(s) ACL beállítások importálása
Description Leírás
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. Egy új ACL létrehozásához importálhat másik rendszerből exportált ACL-eket, vagy létrehozhat egy teljesen újat.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Az ACL-eken itt elvégzett változások csak akkor lesznek hatással a rendszer viselkedésére, ha azután üzembe állítja az ACL adatokat. Az ACL adatok üzembe állításával az újonnan elvégzett módosítások be lesznek írva a beállításokba.
ACLs ACL-ek
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Ne feledje: Ez a táblázat az ACL-ek végrehajtási sorrendjét tünteti fel. Ha módosítani kell az ACL-ek végrehajtási sorrendjén, változtassa meg az érintett ACL-ek neveit.
ACL name ACL név
Comment Megjegyzés
Validity Érvényesség
Export Exportálás
Copy Másolás
No data found. Nem található adat.
No matches found. Nincs találat.
Edit ACL %s %s ACL szerkesztése

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Overwrite existing ACLs?
Felülírja a meglévő ACL-eket?
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.hu.po, string 11