Translation

SysConfig
Defines the list of inline scripts that will be included in the chat app. You will still need to unblock any domains used by these scripts in the WebApp::Server::AdditionalOrigins setting. Please note that changes to this setting require a restart of the web server (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
377/3060
Context English Hungarian State
Defines the link type 'Normal'. If the source name and the target name contain the same value, the resulting link is a non-directional one; otherwise, the result is a directional link.
Meghatározza a „Normál” típusú hivatkozást. Ha a forrás neve és a cél neve ugyanazt az értéket tartalmazza, az eredményül kapott hivatkozás nem irányított. Egyébként az eredmény egy irányított hivatkozás.
Defines the link type 'ParentChild'. If the source name and the target name contain the same value, the resulting link is a non-directional one; otherwise, the result is a directional link.
Meghatározza a „Szülő-gyermek” típusú hivatkozást. Ha a forrás neve és a cél neve ugyanazt az értéket tartalmazza, az eredményül kapott hivatkozás nem irányított. Egyébként az eredmény egy irányított hivatkozás.
Defines the link type groups. The link types of the same group cancel one another. Example: If ticket A is linked per a 'Normal' link with ticket B, then these tickets could not be additionally linked with link of a 'ParentChild' relationship.
Meghatározza a hivatkozástípus csoportokat. Ugyanazon csoport hivatkozás típusai kioltják egymást. Példa: ha az A jegy „Normál” hivatkozásként kapcsolódik a B jegyhez, akkor ezeket a jegyeket nem lehet emellett „Szülő-gyermek” kapcsolat hivatkozásaként összekötni.
Defines the list of external script resources that will be included in the chat app. You will still need to unblock any domains used by these scripts in the WebApp::Server::AdditionalOrigins setting. Please note that changes to this setting require a restart of the web server (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Meghatározza azoknak a külső parancsfájl-erőforrásoknak a listáját, amelyek fel lesznek véve a csevegés alkalmazásba. Továbbra is szükséges a parancsfájlok által használt összes tartomány feloldása a WebApp::Server::AdditionalOrigins beállításban. Ne feledje, hogy ennek a beállításnak a megváltoztatása a webkiszolgáló újraindítását igényli (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Defines the list of external script resources that will be included in the external interface app. You will still need to unblock any domains used by these scripts in the WebApp::Server::AdditionalOrigins setting. Please note that changes to this setting require a restart of the web server (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Meghatározza azoknak a külső parancsfájl-erőforrásoknak a listáját, amelyek fel lesznek véve a külső felület alkalmazásba. Továbbra is szükséges a parancsfájlok által használt összes tartomány feloldása a WebApp::Server::AdditionalOrigins beállításban. Ne feledje, hogy ennek a beállításnak a megváltoztatása a webkiszolgáló újraindítását igényli (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Defines the list of inline scripts that will be included in the chat app. You will still need to unblock any domains used by these scripts in the WebApp::Server::AdditionalOrigins setting. Please note that changes to this setting require a restart of the web server (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Meghatározza azoknak a beágyazott parancsfájloknak a listáját, amelyek fel lesznek véve a csevegés alkalmazásba. Továbbra is szükséges a parancsfájlok által használt összes tartomány feloldása a WebApp::Server::AdditionalOrigins beállításban. Ne feledje, hogy ennek a beállításnak a megváltoztatása a webkiszolgáló újraindítását igényli (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Defines the list of inline scripts that will be included in the external interface app. You will still need to unblock any domains used by these scripts in the WebApp::Server::AdditionalOrigins setting. Please note that changes to this setting require a restart of the web server (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Meghatározza azoknak a beágyazott parancsfájloknak a listáját, amelyek fel lesznek véve a külső felület alkalmazásba. Továbbra is szükséges a parancsfájlok által használt összes tartomány feloldása a WebApp::Server::AdditionalOrigins beállításban. Ne feledje, hogy ennek a beállításnak a megváltoztatása a webkiszolgáló újraindítását igényli (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Defines the list of online repositories. Another installations can be used as repository, for example: Key="http://example.com/otrs/public.pl?Action=PublicRepository;File=" and Content="Some Name".
Meghatározza az online tárolók listáját. Egy másik telepítés is használható tárolóként, például: Kulcs=„http://example.com/otrs/public.pl?Action=PublicRepository;File=” és Tartalom=„Valamilyen név”.
Defines the list of params that can be passed to ticket search function.
Meghatározza azoknak a paramétereknek a listáját, amelyek átadhatók a jegykeresés funkciónak.
Defines the list of possible next actions on an error screen, a full path is required, then is possible to add external links if needed.
Meghatározza a lehetséges következő műveletek listáját egy hibaképernyőn. Egy teljes elérési út szükséges, ezután lehetséges külső hivatkozásokat hozzáadni, ha szükséges.
Defines the list of types for SMS templates.
Meghatározza a típusok listáját az SMS sablonokhoz.

Loading…

bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the list of inline scripts that will be included in the chat app. You will still need to unblock any domains used by these scripts in the WebApp::Server::AdditionalOrigins setting. Please note that changes to this setting require a restart of the web server (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Meghatározza azoknak a sorközibeágyazott parancsfájloknak a listáját, amelyek fel lesznek véve a csevegés alkalmazásba. Továbbra is szükséges a parancsfájlok által használt összes tartomány feloldása a WebApp::Server::AdditionalOrigins beállításban. Ne feledje, hogy ennek a beállításnak a megváltoztatása a webkiszolgáló újraindítását igényli (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
3 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the list of inline scripts that will be included in the chat app. You will still need to unblock any domains used by these scripts in the WebApp::Server::AdditionalOrigins setting. Please note that changes to this setting require a restart of the web server (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Meghatározza azoknak a sorközi parancsfájloknak a listáját, amelyek fel lesznek véve a csevegés alkalmazásba. Továbbra is szükséges a parancsfájlok által használt összes tartomány feloldása a WebApp::Server::AdditionalOrigins beállításban. Ne feledje, hogy ennek a beállításnak a megváltoztatása a webkiszolgáló újraindítását igényli (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.hu.po, string 5493