Translation

Template: AgentTicketMasterSlave
Manage Master/Slave status for %s%s%s
45/370
Context English Hungarian State
Manage Master/Slave status for %s%s%s %s%s%s mester/alárendelt állapotának kezelése
New Master Ticket Új mesterjegy
Unset Master Ticket Mesterjegy törlése
Unset Slave Ticket Alárendelt jegy törlése
Slave of %s%s%s: %s %s%s%s alárendeltje: %s
Unset Master Tickets Mesterjegyek törlése
Unset Slave Tickets Alárendelt jegyek törlése
Slave of %s%s%s %s%s%s alárendeltje
Master Ticket Mesterjegy
Includes “Ticket Master/Slave” feature. A „mester/alárendelt jegy” funkciót tartalmazza.
All master tickets Összes mesterjegy
All slave tickets Összes alárendelt jegy
Allows adding notes in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface. Lehetővé teszi jegyzetek hozzáadását egy nagyított jegynek a jegy mester-alárendelt képernyőjén az ügyintézői felületen.
Change the MasterSlave state of the ticket. Változtassa meg a jegy mester-alárendelt állapotát.
Defines dynamic field name for master ticket feature. Meghatározza a dinamikus mező nevét a mesterjegy funkciónál.
Defines if a ticket lock is required in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner). Meghatározza, hogy szükséges-e jegyzárolás egy nagyított jegynek a jegy mester-alárendelt képernyőjén az ügyintézői felületen (ha a jegy még nincs zárolva, akkor a jegy zárolva lesz, és az aktuális ügyintéző automatikusan annak tulajdonosaként lesz beállítva).

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

Manage Master/Slave status for %s%s%s
%s%s%s mester/alárendelt állapotának kezelése
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentTicketMasterSlave
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/OTRSMasterSlave/OTRSMasterSlave.hu.po, string 1