Translation

The following statistics are added to the system:
60/490
Context English Hungarian State
To remove this field, disable this system configuration setting: A mező eltávolításához tiltsa le ezt a rendszerbeállítási lehetőséget:
``Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###TicketType`` ``Ticket::Frontend::AgentTicketFreeText###TicketType``
Ticket Compose Jegyválasz
Ticket Compose Window Jegyválasz ablak
Select if a review is required after the ticket compose. Annak kiválasztása, hogy szükség van-e vizsgálatra a jegyválasz után.
If you uninstall this package, the ticket types and states that were added during installation will be deactivated. They can be activated again in the administrator interface. Ha eltávolítja ezt a csomagot, akkor a telepítés során hozzáadott jegytípusok és állapotok ki lesznek kapcsolva. Ezek az adminisztrátori felületen kapcsolhatók be ismét.
ITSM Service Level Management ITSM szolgáltatásszint-menedzsment
This package adds new statistics to the system for ensuring that all service level agreements are appropriate and satisfy the agreements, as well as to monitor and report on service levels. Ez a csomag új statisztikákat ad a rendszerhez annak biztosításához, hogy az összes szolgáltatási megállapodás alkalmas legyen és megfeleljen a megállapodásoknak, valamint a szolgáltatási szintek figyeléséhez és jelentéséhez.
This package has no administrator interface. Ennek a csomagnak nincs adminisztrátori felülete.
Reports Jelentések
After installation of the package some new statistics will be available in the agent interface. A csomag telepítése után néhány új statisztika érhető el az ügyintézői felületen.
Statistics Statisztikák
After installation of the package some new statistics are added to the system. The statistic management screen is available in the *Statistics* menu item of the *Reports* menu. A csomag telepítése után néhány új statisztika kerül hozzáadásra a rendszerhez. A statisztikakezelés képernyő a *Jelentések* menü *Statisztikák* menüpontjában érhető el.
Statistics Overview Screen Statisztikák áttekintő képernyő
New Statistics Új statisztikák
The following statistics are added to the system: A következő statisztikák kerülnek hozzáadásra a rendszerhez:
OTRS Documentation OTRS dokumentáció
OTRS Offers an Ideal Solution for Companies of Any Size %(start)sLearn more%(end)s Az OTRS ideális megoldást nyújt bármilyen méretű vállalat számára %(start)sTudjon meg többet%(end)s
See also Lásd még
You are looking at the documentation for an older release. For the latest information, please see %(start)scurrent release documentation%(end)s. Egy régebbi kiadás dokumentációját nézi. A legfrissebb információkért nézze meg a %(start)sjelenlegi kiadás dokumentációját%(end)s.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

The following statistics are added to the system:
A következő statisztikák kerülnek hozzáadásra a rendszerhez:
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/itsm-service-level-management/agent/reports/statistics.rst:15
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 1007