Translation

``Key`` \*
10/100
Context English Hungarian State
New configuration item classes can be added in :doc:`../../../general-catalog/admin/administration/general-catalog` module in the administrator interface.
Új konfigurációelem-osztályok az adminisztrátori felületen lévő :doc:`../../../general-catalog/admin/administration/general-catalog` modullal adhatók hozzá.
Class Definition Types and Form Elements
Osztály-meghatározás típusai és űrlapelemek
Multiple input field types can be used when defining a class. These input field types are used to generate the edit form for creating new or editing already existing configuration items.
Több bevitelimező-típus használható egy osztály meghatározásakor. Ezek a bevitelimező-típusok használhatók a szerkesztőűrlap előállításához az új konfigurációelemek létrehozásánál vagy a meglévők szerkesztésénél.
Since version 7.0.7 the configuration item class definitions have to be written in YAML format.
A 7.0.7-es verziótól kezdve a konfigurációelem osztály-meghatározásait YAML-formátumban kell megírni.
The following block is an example of a form field called *Operating System*.
A következő blokk egy *Operációs rendszer* nevű űrlapmező példája.
``Key`` \*
``Key`` \*
Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters. If this is changed, data will not be readable from old definitions.
Egyedinek kell lennie, és csak betű és szám karaktereket fogad el. Ha ez megváltozik, akkor az adatok nem lesznek olvashatóak a régi meghatározásokból.
``Name`` \*
``Name`` \*
The label of the field in the form. Any type of characters can be entered to this field including uppercase letters and spaces.
Az űrlapon lévő mező címkéje. Bármilyen típusú karakter beírható ebbe a mezőbe, beleértve a nagybetűket és a szóközt is.
It is recommended to always use English words for names.
Ajánlott mindig angol szavakat használni a neveknél.
Names can be translated into other languages with custom translation files. See the `Custom Translation File <https://doc.otrs.com/doc/manual/developer/7.0/en/content/how-it-works/translations.html#custom-translation-file>`__ chapter in the developer manual.
A nevek lefordíthatóak más nyelvekre az egyéni fordítási fájlokkal. Nézze meg az `egyéni fordítási fájl <https://doc.otrs.com/doc/manual/developer/7.0/en/content/how-it-works/translations.html#custom-translation-file>`__ fejezetet a fejlesztői kézikönyvben.
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/OTRS::ITSM Manual
``Key`` \*
Following string has same context and same source.
Approved OTRS 7/Feature Add-ons Manual
``Key`` \*

Loading…

bu

Translation approved

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

``Key`` \*
``Key`` \*
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Flags
ignore-same
Source string location
../../content/itsm-configuration-management/admin/cmdb-settings/config-items.rst:62
Source string age
4 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 635