Translation

Category ↔ Impact ↔ Priority
29/280
Context English Hungarian State
ITSM::ChangeManagement::Category
ITSM::ChangeManagement::Category
This class contains the severity of categories used in the :doc:`../change-settings/category-impact-priority` matrix.
Ez az osztály tartalmazza a :doc:`../change-settings/category-impact-priority` mátrixban használt kategóriák súlyosságát.
ITSM::ChangeManagement::Change::State
ITSM::ChangeManagement::Change::State
This class contains the change states used in the :doc:`../change-settings/state-machine`.
Ez az osztály tartalmazza az :doc:`../change-settings/state-machine` állapotaiban használt változásállapotokat.
ITSM::ChangeManagement::Impact
ITSM::ChangeManagement::Impact
This class contains the severity of impacts used in the :doc:`../change-settings/category-impact-priority` matrix.
Ez az osztály tartalmazza a :doc:`../change-settings/category-impact-priority` mátrixban használt hatások súlyosságát.
ITSM::ChangeManagement::Priority
ITSM::ChangeManagement::Priority
This class contains the priorities used in the :doc:`../change-settings/category-impact-priority` matrix.
Ez az osztály tartalmazza a :doc:`../change-settings/category-impact-priority` mátrixban használt prioritásokat.
ITSM::ChangeManagement::WorkOrder::State
ITSM::ChangeManagement::WorkOrder::State
This class contains the work order states used in the :doc:`../change-settings/state-machine`.
Ez az osztály tartalmazza az :doc:`../change-settings/state-machine` állapotaiban használt munkamegrendelés-állapotokat.
ITSM::ChangeManagement::WorkOrder::Type
ITSM::ChangeManagement::WorkOrder::Type
This class contains the work order types used in :doc:`../../agent/itsm-changes`.
Ez az osztály tartalmazza a :doc:`../../agent/itsm-changes` változásaiban használt munkamegrendelés-típusokat.
The other classes was added by :doc:`../../../itsm-core` package.
A többi osztályt az :doc:`../../../itsm-core` csomag adta hozzá.
Change Settings
Változás beállítások
After installation of the package a new group *Change Settings* will be available with two new modules in the administrator interface.
A csomag telepítése után egy új, két új modullal rendelkező *Változás beállítások* csoport érhető el az adminisztrátori felületen.
Category ↔ Impact ↔ Priority
Kategória ↔ Hatás ↔ Prioritás
Use this screen to manage the category ↔ impact ↔ priority matrix. The management screen is available in the *Category ↔ Impact ↔ Priority* module of the *Change Settings* group.
Használja ezt a képernyőt a kategória ↔ hatás ↔ prioritás mátrix kezeléséhez. A kezelőképernyő a *Változás beállítások* csoport *Kategória ↔ Hatás ↔ Prioritás* moduljában érhető el.
Category ↔ Impact ↔ Priority Screen
Kategória ↔ Hatás ↔ Prioritás képernyő
This matrix defines the priority of a change based on the category and impact. The calculated priority will be used in *Add Change* and *Edit Change* screens.
Ez a mátrix határozza meg a kategórián és hatáson alapuló változás prioritását. A kiszámított prioritás a *Változás hozzáadása* és a *Változás szerkesztése* képernyőkön lesz használva.
State Machine
Állapotgép
OTRS::ITSM features state machines which define valid statuses and possible result statuses for a change and for a work order.
Az OTRS::ITSM állapotgépeteket ad, amely érvényes állapotokat és lehetséges eredményállapotokat határoz meg egy változásnál vagy egy munkamegrendelésnél.
Use this screen to manage the state machines. The state machine management screen is available in the *State Machine* module of the *Change Settings* group.
Használja ezt a képernyőt az állapotgépek kezeléséhez. Az állapotgép kezelőképernyője a *Változás beállítások* csoport *Állapotgép* moduljában érhető el.
State Machine Management Screen
Állapotgép kezelésének képernyője
Manage State Machines
Állapotgépek kezelése
The statuses and possible result statuses should be defined as *transitions*. In OTRS::ITSM, this is illustrated as a table.
Az állapotokat és a lehetséges eredményállapotokat *átmenetekként* kell meghatározni. Az OTRS::ITSM-ben ez táblázatként van ábrázolva.
To add a new transition:
Egy új átmenet hozzáadásához:
Select the state machine to add the new transition to from the *Action* widget of the left sidebar.
Válassza ki a bal oldalsáv *Művelet* felületi eleméből azt az állapotgépet, amelyhez az átmenetet hozzá kell adni.
Select a state from the transition should start.
Válasszon egy állapotot, amelyből az átmenetnek indulnia kell.
Select a state to the transition should go.
Válasszon egy állapotot, amelybe az átmenetnek el kell jutnia.
Add New State Transition Screen
Új állapotátmenet hozzáadása képernyő
To edit a transition:
Egy átmenet szerkesztéséhez:
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/OTRS::ITSM Manual
Kategória ↔ Hatás ↔ Prioritás
Following string has same context and same source.
Approved OTRS 7/ITSM Change Management
Kategória ↔ Hatás ↔ Prioritás

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Category ↔ Impact ↔ Priority
Kategória ↔ Hatás ↔ Prioritás
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Source string location
../../content/itsm-change-management/admin/change-settings/category-impact-priority.rst:12
Source string age
8 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 196