Translation

Contents
8/100
Context English Hungarian State
General Catalog Általános katalógus
As the name indicates, the general catalog serves for basic ITSM relevant configurations in OTRS::ITSM. Ahogy a neve is mutatja, az általános katalógus szolgálja az ITSM-hez tartozó alapvető konfigurációkat az OTRS::ITSM rendszeren.
Contents Tartalom
Administrator Interface Adminisztrátori felület
This chapter describes the new features that are available in the administrator interface after installation of the package. Ez a fejezet azokat az új funkciókat mutatja be, amelyek az adminisztrátori felületen érhetők el a csomag telepítése után.
Administration Adminisztráció
After installation of the package a new module will be available in the administrator interface. A csomag telepítése után egy új modul érhető el az adminisztrátori felületen.
Use this screen to add catalog classes and items to the system. If only this package is installed to the system without any OTRS::ITSM packages, then the general catalog contains no entries. Install other OTRS::ITSM packages (e.g. :doc:`../../../itsm-core`) to add some classes and items to the catalog. The general catalog management screen is available in the *General Catalog* module of the *Administration* group. Használja ezt a képernyőt, hogy katalógusosztályokat és elemeket adjon a rendszerhez. Ha csak ez a csomag van telepítve a rendszerre egyéb OTRS::ITSM csomagok nélkül, akkor az általános katalógus nem tartalmaz bejegyzéseket. Telepítsen más OTRS::ITSM csomagokat (például az :doc:`../../../itsm-core` csomagot), hogy osztályokat és elemeket adjon a katalógushoz. Az általános katalógus kezelőképernyője az *Adminisztráció* csoport *Általános katalógus* moduljában érhető el.
General Catalog Management Screen Általános katalógus kezelésének képernyője
Manage General Catalog Általános katalógus kezelése
To add a catalog class: Egy katalógusosztály hozzáadásához:
Click on the *Add Catalog Class* button in the left sidebar. Kattintson a *Katalógusosztály hozzáadása* gombra a bal oldalsávban.
Fill in the required fields. Töltse ki a szükséges mezőket.
Click on the *Save* button. Kattintson a *Mentés* gombra.
Add Catalog Class Screen Katalógusosztály hozzáadása képernyő
Catalog classes can not be deleted from the system. They can only be deactivated by setting the *Validity* option to *invalid* or *invalid-temporarily*. A katalógusosztályok nem törölhetők a rendszerből. Azonban kikapcsolhatók az *Érvényesség* beállítás *érvénytelen* vagy *átmenetileg érvénytelen* értékre állításával.
To add a catalog item: Egy katalóguselem hozzáadásához:
Select a catalog class in the list of catalog classes. Válasszon egy katalógusosztályt a katalógusosztályok listájából.
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/OTRS::ITSM Manual Tartalom
The following strings have the same context and source.
Approved OTRS 7/OTRS Tartalom
Approved OTRS 7/User Manual Tartalom
Approved OTRS 7/Administration Manual Tartalom
Approved OTRS 7/Update and Installation Guide Tartalom
Approved OTRS 7/Feature Add-ons Manual Tartalom

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Contents
Tartalom
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/general-catalog.rst:6 ../../content/general-catalog/admin.rst:6 ../../content/general-catalog/admin/administration.rst:6 ../../content/import-export.rst:10 ../../content/import-export/admin.rst:6 ../../content/import-export/admin/administration.rst:6 ../../content/index.rst:7 ../../content/itsm-change-management.rst:10 ../../content/itsm-change-management/admin.rst:6 ../../content/itsm-change-management/admin/administration.rst:6 ../../content/itsm-change-management/admin/change-settings.rst:6 ../../content/itsm-change-management/admin/communication-notifications.rst:6 ../../content/itsm-change-management/admin/ticket-settings.rst:6 ../../content/itsm-change-management/admin/users-groups-roles.rst:6 ../../content/itsm-change-management/agent.rst:6 ../../content/itsm-change-management/agent/itsm-changes.rst:19 ../../content/itsm-configuration-management.rst:6 ../../content/itsm-configuration-management/admin.rst:6 ../../content/itsm-configuration-management/admin/administration.rst:6 ../../content/itsm-configuration-management/admin/cmdb-settings.rst:6 ../../content/itsm-configuration-management/admin/processes-automation.rst:6 ../../content/itsm-configuration-management/admin/users-groups-roles.rst:6 ../../content/itsm-configuration-management/agent.rst:6 ../../content/itsm-configuration-management/agent/cmdb.rst:12 ../../content/itsm-configuration-management/agent/customers.rst:6 ../../content/itsm-core.rst:6 ../../content/itsm-core/admin.rst:6 ../../content/itsm-core/admin/administration.rst:6 ../../content/itsm-core/admin/processes-automation.rst:6 ../../content/itsm-core/admin/ticket-settings.rst:6 ../../content/itsm-core/admin/users-groups-roles.rst:6 ../../content/itsm-core/agent.rst:6 ../../content/itsm-core/agent/services.rst:12 ../../content/itsm-core/agent/tickets.rst:6 ../../content/itsm-incident-problem-management.rst:8 ../../content/itsm-incident-problem-management/admin.rst:6 ../../content/itsm-incident-problem-management/admin/processes-automation.rst:6 ../../content/itsm-incident-problem-management/admin/ticket-settings.rst:6 ../../content/itsm-incident-problem-management/agent.rst:6 ../../content/itsm-incident-problem-management/agent/tickets.rst:6 ../../content/itsm-service-level-management.rst:6 ../../content/itsm-service-level-management/agent.rst:6 ../../content/itsm-service-level-management/agent/reports.rst:6
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 3