Translation

Database XML / SOPM Definition: ITSMIncidentProblemManagement.sopm
The OTRS::ITSM Incident and Problem Management package.
54/550
Context English Dutch State
Criticality
Urgentie
Impact
Impact
Service Incident State
Service Incident Status
Link ticket
Link ticket
Change Decision of %s%s%s
Wijzigingsbesluit van %s%s%s
Change ITSM fields of %s%s%s
Wijzig ITSM-velden van %s%s%s
Review Required
Beoordeling vereist
Decision Result
Beslissingsresultaat
Postponed
Uitgesteld
Pre-approved
Pre-goedgekeurde
Rejected
Afgewezen
Repair Start Time
Reparatie starttijd
Recovery Start Time
Herstel starttijd
Decision Date
Beslissingsdatum
Due Date
Vervaldatum
The OTRS::ITSM Incident and Problem Management package.
Het OTRS::ITSM Incident and Problem Management-pakket.
closed with workaround
gesloten met workaround
Add a decision!
Voeg een beslissing toe!
Additional ITSM Fields
Aanvullende ITSM-velden
Additional ITSM ticket fields.
Extra ITSM-ticketvelden.
Allows adding notes in the additional ITSM field screen of the agent interface.
Hiermee kunnen opmerkingen worden toegevoegd in het aanvullende ITSM-veldscherm van de agentinterface.
Allows adding notes in the decision screen of the agent interface.
Hiermee kunnen opmerkingen worden toegevoegd in het beslissingsscherm van de agentinterface.
Allows defining new types for ticket (if ticket type feature is enabled).
Hiermee kunnen nieuwe typen voor tickets worden gedefinieerd (als de tickettype-functie is ingeschakeld).
Change the ITSM fields!
Wijzig de ITSM-velden!
Decision
Beslissing
Defines if a ticket lock is required in the additional ITSM field screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).
Bepaalt of een ticketvergrendeling vereist is in het extra ITSM-veldscherm van de agentinterface (als het ticket nog niet is vergrendeld, wordt het ticket vergrendeld en wordt de huidige agent automatisch ingesteld als eigenaar).
Defines if a ticket lock is required in the decision screen of the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).
Bepaalt of een ticketvergrendeling vereist is in het beslissingsscherm van de agentinterface (als het ticket nog niet is vergrendeld, wordt het ticket vergrendeld en wordt de huidige agent automatisch ingesteld als de eigenaar).
Defines if the service incident state should be shown during service selection in the agent interface.
Bepaalt of de status van het service-incident moet worden weergegeven tijdens de serviceselectie in de agentinterface.
Defines the default body of a note in the additional ITSM field screen of the agent interface.
Definieert de standaardtekst van een notitie in het aanvullende ITSM-veldscherm van de agentinterface.
Defines the default body of a note in the decision screen of the agent interface.
Definieert de standaardtekst van een notitie in het beslissingsscherm van de agentinterface.
Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the additional ITSM field screen of the agent interface.
Definieert de standaard volgende status van een ticket na het toevoegen van een notitie in het extra veld ITSM-veld van de agentinterface.

Loading…

The OTRS::ITSM Incident and Problem Management package.
Het OTRS::ITSM Incident and Problem Management-pakket.
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
incident incident OTRS 7

Source information

Source string comment
Database XML / SOPM Definition: ITSMIncidentProblemManagement.sopm
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 months ago
Translation file
i18n/ITSMIncidentProblemManagement/ITSMIncidentProblemManagement.nl.po, string 16