The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not update the repository.

Translation

SysConfig
Service Incident State and Priority Calculation
50/470
Context English Hungarian State
Defines the history type for the additional ITSM field screen action, which gets used for ticket history. Azt az előzmény típust határozza meg a további ITSM mező képernyő műveleténél, amelyet a jegy előzményeinél szoktak használni.
Defines the history type for the decision screen action, which gets used for ticket history. Azt az előzmény típust határozza meg a döntési képernyő műveleténél, amelyet a jegy előzményeinél szoktak használni.
Defines the next state of a ticket after adding a note, in the additional ITSM field screen of the agent interface. Meghatározza egy jegy következő állapotát egy jegyzet hozzáadása után az ügyintézői felület további ITSM mező képernyőjén.
Defines the next state of a ticket after adding a note, in the decision screen of the agent interface. Meghatározza egy jegy következő állapotát egy jegyzet hozzáadása után az ügyintézői felület döntési képernyőjén.
Dynamic fields shown in the additional ITSM field screen of the agent interface. Az ügyintézői felület további ITSM mező képernyőjén megjelenített dinamikus mezők.
Dynamic fields shown in the decision screen of the agent interface. Az ügyintézői felület döntési képernyőjén megjelenített dinamikus mezők.
Dynamic fields shown in the ticket zoom screen of the agent interface. Az ügyintézői felület jegynagyítás képernyőjén megjelenített dinamikus mezők.
Enables the stats module to generate statistics about the average of ITSM ticket first level solution rate. Engedélyezi a statisztikák modult az ITSM jegy első szintű megoldási arányának átlagával kapcsolatos statisztikák előállításához.
Enables the stats module to generate statistics about the average of ITSM ticket solution. Engedélyezi a statisztikák modult az ITSM jegy megoldásának átlagával kapcsolatos statisztikák előállításához.
If a note is added by an agent, sets the state of a ticket in the additional ITSM field screen of the agent interface. Ha egy ügyintéző hozzáadott egy megjegyzést, akkor beállítja egy jegy állapotát az ügyintézői felület további ITSM mező képernyőjén.
If a note is added by an agent, sets the state of a ticket in the decision screen of the agent interface. Ha egy ügyintéző hozzáadott egy megjegyzést, akkor beállítja egy jegy állapotát az ügyintézői felület döntési képernyőjén.
Modifies the display order of the dynamic field ITSMImpact and other things. Módosítja az ITSM hatás dinamikus mező és egyéb dolgok megjelenítési sorrendjét.
Module to dynamically show the service incident state and to calculate the priority. Egy modul a szolgáltatás incidensállapotának dinamikus megjelenítéséhez és a prioritás kiszámításához.
Required permissions to use the additional ITSM field screen in the agent interface. A szükséges jogosultságok a további ITSM mező képernyőjének használatához az ügyintézői felületen.
Required permissions to use the decision screen in the agent interface. A szükséges jogosultságok a döntési képernyő használatához az ügyintézői felületen.
Service Incident State and Priority Calculation Szolgáltatás incidensállapot és prioritás számítás
Sets the service in the additional ITSM field screen of the agent interface (Ticket::Service needs to be activated). Beállítja a szolgáltatást az ügyintézői felület további ITSM mező képernyőjén (a Ticket::Service lehetőségnek bekapcsolva kell lennie).
Sets the service in the decision screen of the agent interface (Ticket::Service needs to be activated). Beállítja a szolgáltatást az ügyintézői felület döntési képernyőjén (a Ticket::Service lehetőségnek bekapcsolva kell lennie).
Sets the service in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Service needs to be activated). Beállítja a szolgáltatást egy nagyított jegynek a jegyprioritás képernyőjén az ügyintézői felületen (a Ticket::Service modulnak aktiválva kell lennie).
Sets the ticket owner in the additional ITSM field screen of the agent interface. Beállítja a jegy tulajdonosát az ügyintézői felület további ITSM mező képernyőjén.
Sets the ticket owner in the decision screen of the agent interface. Beállítja a jegy tulajdonosát az ügyintézői felület döntési képernyőjén.
Sets the ticket responsible in the additional ITSM field screen of the agent interface. Beállítja a jegy felelősét az ügyintézői felület további ITSM mező képernyőjén.
Sets the ticket responsible in the decision screen of the agent interface. Beállítja a jegy felelősét az ügyintézői felület döntési képernyőjén.
Sets the ticket type in the additional ITSM field screen of the agent interface (Ticket::Type needs to be activated). Beállítja a jegy típusát az ügyintézői felület további ITSM mező képernyőjén (a Ticket::Type lehetőségnek bekapcsolva kell lennie).
Sets the ticket type in the decision screen of the agent interface (Ticket::Type needs to be activated). Beállítja a jegy típusát az ügyintézői felület döntési képernyőjén (a Ticket::Type lehetőségnek bekapcsolva kell lennie).
Sets the ticket type in the ticket priority screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Type needs to be activated). Beállítja a jegy típusát egy nagyított jegynek a jegy prioritás képernyőjén az ügyintézői felületen (a Ticket::Type modulnak aktiválva kell lennie).
Shows a link in the menu to change the decision of a ticket in its zoom view of the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy jegy döntésének megváltoztatásához az ügyintézői felületen az elem nagyítási nézetében.
Shows a link in the menu to modify additional ITSM fields in the ticket zoom view of the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben a további ITSM mezők módosításához az ügyintézői felület jegynagyítás nézetében.
Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the additional ITSM field screen of the agent interface. Megjeleníti a jegyen részt vevő összes ügyintéző listáját az ügyintézői felület további ITSM mező képernyőjén.
Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the decision screen of the agent interface. Megjeleníti a jegyen részt vevő összes ügyintéző listáját az ügyintézői felület döntési képernyőjén.
Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the additional ITSM field screen of the agent interface. Megjeleníti az összes lehetséges ügyintéző (a várólistán vagy jegyen jegyzet jogosultsággal rendelkező összes ügyintéző) listáját az ügyintézői felület további ITSM mező képernyőjén annak meghatározásához, hogy kit kell tájékoztatni erről a jegyzetről.

Loading…

Service Incident State and Priority Calculation
Szolgáltatás incidensállapot és prioritás számítás
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
i18n/ITSMIncidentProblemManagement/ITSMIncidentProblemManagement.hu.po, string 54