Translation

Template: AgentITSMConfigItemBulk
Invalid Configuration Item number!
0/340
Context English Norwegian Bokmål State
Definition Definisjon
Incident State Hendelsestilstand
Deployment State Produksjonssettingstilstand
Class Klasse
Deployment State Type Type produksjonssettingstilstand
Current Incident State Nåværende hendelsestilstand
Current Incident State Type Nåværende type hendelsestilstand
Last changed Sist endret
Config Item Konfigurasjonsenhet
Filter for Classes Filter for klasser
Select a Class from the list to create a new Config Item. Velg en klasse fra listen for å opprette en ny konfigurasjonsenhet
ITSM ConfigItem Bulk Action Masseredigering av konfigurasjonsenheter
Deployment state Produksjonssettingstilstand
Incident state Hendelsestilstand
Link to another Koble til en annen
Invalid Configuration Item number!
The number of another Configuration Item to link with.
Do you really want to delete this config item? Vil du virkelig fjerne denne konfigurasjonsenheten?
The name of this config item Navnet til denne konfigurasjonsenheten
Name is already in use by the ConfigItems with the following Number(s): %s
History of Config Item: %s Historien til konfigurasjonsenheten: %s
Zoom view Zoom visning
Config Items per page Konfigurasjonsenheter per side
A generic ITSM Configuration Item table
Run Search Utfør søket
Also search in previous versions? Også søke i tidligere versjoner?
Configuration Item Konfigurasjonsenhet
Configuration Item Information Opplysninger om konfigurasjonsenheten
Current Deployment State Nåværende produksjonssettingstilstand
Show one version Vis én versjon
Show all versions Vis alle versjoner

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentITSMConfigItemBulk
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMConfigurationManagement/ITSMConfigurationManagement.nb_NO.po, string 19