Translation

SysConfig
Workorder Zoom
16/140
Context English Dutch State
Template. Sjabloon.
The identifier for a change, e.g. Change#, MyChange#. The default is Change#. De identificatie voor een wijziging, b.v. Wijziging#, MijnWijziging#. De standaardwaarde is Wijziging#.
The identifier for a workorder, e.g. Workorder#, MyWorkorder#. The default is Workorder#. De identificatie voor een werkorder, b.v. Werkorder#, MijnWerkorder#. De standaardwaarde is Werkorder#.
This ACL module restricts the usuage of the ticket types that are defined in the sysconfig option 'ITSMChange::AddChangeLinkTicketTypes', to users of the groups as defined in "ITSMChange::RestrictTicketTypes::Groups". As this ACL could collide with other ACLs which are also related to the ticket type, this sysconfig option is disabled by default and should only be activated if needed. Deze ACL-module beperkt het gebruik van de tickettypen die zijn gedefinieerd in de systeemconfiguratie-optie 'ITSMChange::AddChangeLinkTicketTypes', tot gebruikers van de groepen zoals gedefinieerd in "ITSMChange::RestrictTicketTypes::Groups". Aangezien deze ACL kan botsen met andere ACL's die ook gerelateerd zijn aan het tickettype, is deze systeemconfiguratie-optie standaard uitgeschakeld en moet deze alleen worden geactiveerd indien nodig.
Time Slot Tijdvak
Types of tickets, where in the ticket zoom view a link to add a change will be displayed. Soorten tickets, waarbij in de ticketdetailweergave een link wordt weergegeven om een wijziging toe te voegen.
User Search Gebruiker zoeken
Workorder Add (from template). Werkorder toevoegen (van sjabloon).
Workorder Add. Werkorder toevoegen.
Workorder Agent. Werkorder agent.
Workorder Delete. Werkorder verwijderen.
Workorder Edit. Werkorder bewerken.
Workorder History Zoom. Werkordergeschiedenisdetails.
Workorder History. Werkordergeschiedenis.
Workorder Report. Werkorderrapport.
Workorder Zoom Werkorderdetails
Workorder Zoom. Werkorderdetails.
once eenmaal
regularly regelmatig

Loading…

Workorder Zoom
Werkorderdetails
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMChangeManagement/ITSMChangeManagement.nl.po, string 717