Translation

Template: AdminITSMStateMachine
Select a catalog class!
32/230
Context English Hungarian State
Category ↔ Impact ↔ Priority
Kategória ↔ Hatás ↔ Prioritás
Manage the priority result of combinating Category ↔ Impact.
A Kategória ↔ Hatás összetétel prioritás eredményének kezelése.
Priority allocation
Prioritás lefoglalás
ITSM ChangeManagement Notification Management
ITSM változásmenedzsment értesítés kezelés
Add Notification Rule
Értesítési szabály hozzáadása
Edit Notification Rule
Értesítési szabály szerkesztése
A notification should have a name!
Az értesítésnek rendelkeznie kell egy névvel!
Name is required.
A név kötelező.
Admin State Machine
Adminisztrátori állapotgép
Select a catalog class!
Válasszon egy katalógusosztályt!
A catalog class is required!
A katalógusosztály kötelező!
Add a state transition
Egy állapotátmenet hozzáadása
Catalog Class
Katalógusosztály
Object Name
Objektumnév
Overview over state transitions for
Állapotátmenetek áttekintése ennél:
Delete this state transition
Az állapotátmenet törlése
Add a new state transition for
Egy új állapotátmenet hozzáadása ehhez:
Please select a state!
Válasszon egy állapotot!
Please select a next state!
Válasszon egy következő állapotot!
Edit a state transition for
Egy állapotátmenet szerkesztése ennél:
Do you really want to delete the state transition
Valóban törölni szeretné az állapotátmenetet
Add Change
Változás hozzáadása
ITSM Change
ITSM változás
Justification
Indoklás
Input invalid.
Érvénytelen bemenet.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / ITSM Change ManagementHungarian

Select a catalog class!
Válasszon egy katalógusosztályt!
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminITSMStateMachine
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/ITSMChangeManagement/ITSMChangeManagement.hu.po, string 10