Translation

Template: AdminImportExport
No map elements found.
33/220
Context English Hungarian State
Import/Export Management
Importálás/exportálás kezelés
Add template
Sablon hozzáadása
Create a template to import and export object information.
Sablon létrehozása objektuminformációk importálásához és exportálásához.
To use this module, you need to install ITSMConfigurationManagement or any other package that provides back end for objects to be imported and exported.
A modul használatához telepítenie kell az ITSMConfigurationManagement csomagot vagy bármilyen egyéb csomagot, amely háttérprogramot biztosít az objektumok importálásához és exportálásához.
Start Import
Importálás indítása
Start Export
Exportálás indítása
Step 1 of 5 - Edit common information
1. lépés az 5-ből - közös információk szerkesztése
Name is required!
A név kötelező!
Object is required!
Az objektum kötelező!
Format is required!
A formátum kötelező!
Step 2 of 5 - Edit object information
2. lépés az 5-ből - objektuminformációk szerkesztése
Step 3 of 5 - Edit format information
3. lépés az 5-ből - formátuminformációk szerkesztése
is required!
kötelező!
Step 4 of 5 - Edit mapping information
4. lépés az 5-ből - leképezési információk szerkesztése
No map elements found.
Nem találhatók leképezési elemek.
Add Mapping Element
Leképezési elem hozzáadása
Step 5 of 5 - Edit search information
5. lépés az 5-ből - keresési információk szerkesztése
Restrict export per search
Exportálás korlátozása keresésenként
Finish
Befejezés
Import information
Importálási információk
Source File
Forrásfájl
Import summary for %s
%s importálási összegzése
Records
Rekordok
Success
Sikeres
Duplicate names
Nevek kettőzése
Last processed line number of import file
Az importfájl utolsó feldolgozott sorszáma
Do you really want to delete this template item?
Valóban törölni szeretné ezt a sablonelemet?
No object backend found!
Nem található objektum-háttérprogram!
No format backend found!
Nem található formátum-háttérprogram!
Can't insert/update template!
Nem lehet beszúrni vagy frissíteni a sablont!

Loading…

User avatar bu

Translation approved

OTRS 7 / Import ExportHungarian

No map elements found.
Nem találhatók térképleképezési elemek.
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Import ExportHungarian

No map elements found.
Nem találhatók térképelemek.
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminImportExport
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/ImportExport/ImportExport.hu.po, string 15