Translation

Adjust Sort Ticket Overview
27/270
Context English Hungarian State
Adjust Sort Ticket Overview Adjust Sort Ticket Overview
This feature add-on makes it possible to modify the columns of the small ticket overview screens and the dashboard. It offers the following customization options: Ez a funkciókiegészítő lehetővé teszi a kis jegyáttekintő képernyők és a vezérlőpult oszlopainak módosítását. A következő személyre szabási lehetőségeket nyújtja:
Definition of a default width of columns. Az oszlopok alapértelmezett szélességének meghatározása.
Configurable word length of title column. A cím oszlop szóhosszának beállíthatósága.
Configurable width of columns via drag and drop on a per-user basis. Az oszlopok szélességének beállíthatósága fogd és vidd módon, felhasználónként.
Setting the queue and service display names. A várólista és a szolgáltatás megjelenített neveinek beállítása.
Make ticket number column always visible. A jegyszám oszlop mindig láthatóvá tétele.
Benefits Előnyök
Facilitates work with the small agent ticket overview. Megkönnyíti a munkát az ügyintézői jegyáttekintő kis nézetével.
Increases flexibility through optimized adaptability. Növeli a rugalmasságot az optimalizált felhasználhatóságon keresztül.
Target Groups Célcsoportok
IT service management IT-szolgáltatásmenedzsment
Internal IT service Belső IT-szolgáltatás
Customer service/support Vevőszolgálat és támogatás
Available in Service Package Elérhető a következő szolgáltatáscsomagban
GOLD ARANY

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Adjust Sort Ticket Overview
Adjust Sort Ticket Overview
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/adjust-sort-ticket-overview.rst:2
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 1