Translation

OTRSAdjustSortTicketOverview
28/280
Context English Hungarian State
Definition of a default width of columns. Az oszlopok alapértelmezett szélességének meghatározása.
Configurable word length of title column. A cím oszlop szóhosszának beállíthatósága.
Configurable width of columns via drag and drop on a per-user basis. Az oszlopok szélességének beállíthatósága fogd és vidd módon, felhasználónként.
Setting the queue and service display names. A várólista és a szolgáltatás megjelenített neveinek beállítása.
Make ticket number column always visible. A jegyszám oszlop mindig láthatóvá tétele.
Benefits Előnyök
Facilitates work with the small agent ticket overview. Megkönnyíti a munkát az ügyintézői jegyáttekintő kis nézetével.
Increases flexibility through optimized adaptability. Növeli a rugalmasságot az optimalizált felhasználhatóságon keresztül.
Target Groups Célcsoportok
IT service management IT-szolgáltatásmenedzsment
Internal IT service Belső IT-szolgáltatás
Customer service/support Vevőszolgálat és támogatás
Available in Service Package Elérhető a következő szolgáltatáscsomagban
GOLD ARANY
Package Name in OTRS Package Manager Csomagnév az OTRS csomagkezelőben
OTRSAdjustSortTicketOverview OTRSAdjustSortTicketOverview
Contents Tartalom
Administrator Interface Adminisztrátori felület
This package has no administrator interface. Ennek a csomagnak nincs adminisztrátori felülete.
System Configuration Rendszerbeállítások
Width of columns Oszlopok szélessége
The width of the columns in the small ticket overviews are configurable. A kis jegyáttekintőkben lévő oszlopok szélessége beállítható.
To configure the width of columns: Az oszlopok szélességének beállításához:
Go to *System Configuration* screen. Menjen a *Rendszerbeállítások* képernyőre.
Select *OTRSAdjustSortTicketOverview* in the *Navigation* widget. Válassza ki az *OTRSAdjustSortTicketOverview* lehetőséget a *Navigáció* felületi elemben.
Navigate to *Frontend → Agent → TicketOverview* in the navigation tree. Navigáljon a *Frontend → Agent → TicketOverview* ághoz a navigációs fában.
Add new entries to setting ``Frontend::Agent::TicketOverview::OTRSAdjustSortTicketOverviewFixedWidth``. Examples: Adjon hozzá új bejegyzéseket a ``Frontend::Agent::TicketOverview::OTRSAdjustSortTicketOverviewFixedWidth`` beállításhoz. Példák:
``Queue`` → *10%* ``Queue`` → *10%*
``State`` → *8%* ``State`` → *8%*
``Age`` → *40px* ``Age`` → *40px*
``DynamicField_DateofReceipt`` → *3cm* ``DynamicField_DateofReceipt`` → *3cm*

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

OTRSAdjustSortTicketOverview
OTRSAdjustSortTicketOverview
11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/adjust-sort-ticket-overview.rst:25
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 18