Translation

IT service management
26/210
Context English Hungarian State
Adjust Sort Ticket Overview Adjust Sort Ticket Overview
This feature add-on makes it possible to modify the columns of the small ticket overview screens and the dashboard. It offers the following customization options: Ez a funkciókiegészítő lehetővé teszi a kis jegyáttekintő képernyők és a vezérlőpult oszlopainak módosítását. A következő személyre szabási lehetőségeket nyújtja:
Definition of a default width of columns. Az oszlopok alapértelmezett szélességének meghatározása.
Configurable word length of title column. A cím oszlop szóhosszának beállíthatósága.
Configurable width of columns via drag and drop on a per-user basis. Az oszlopok szélességének beállíthatósága fogd és vidd módon, felhasználónként.
Setting the queue and service display names. A várólista és a szolgáltatás megjelenített neveinek beállítása.
Make ticket number column always visible. A jegyszám oszlop mindig láthatóvá tétele.
Benefits Előnyök
Facilitates work with the small agent ticket overview. Megkönnyíti a munkát az ügyintézői jegyáttekintő kis nézetével.
Increases flexibility through optimized adaptability. Növeli a rugalmasságot az optimalizált felhasználhatóságon keresztül.
Target Groups Célcsoportok
IT service management IT-szolgáltatásmenedzsment
Internal IT service Belső IT-szolgáltatás
Customer service/support Vevőszolgálat és támogatás
Available in Service Package Elérhető a következő szolgáltatáscsomagban
GOLD ARANY
Package Name in OTRS Package Manager Csomagnév az OTRS csomagkezelőben
OTRSAdjustSortTicketOverview OTRSAdjustSortTicketOverview
Contents Tartalom
Administrator Interface Adminisztrátori felület
This package has no administrator interface. Ennek a csomagnak nincs adminisztrátori felülete.
System Configuration Rendszerbeállítások
Width of columns Oszlopok szélessége
The width of the columns in the small ticket overviews are configurable. A kis jegyáttekintőkben lévő oszlopok szélessége beállítható.
To configure the width of columns: Az oszlopok szélességének beállításához:
Go to *System Configuration* screen. Menjen a *Rendszerbeállítások* képernyőre.
Select *OTRSAdjustSortTicketOverview* in the *Navigation* widget. Válassza ki az *OTRSAdjustSortTicketOverview* lehetőséget a *Navigáció* felületi elemben.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

IT service management
IT-szolgáltatásmenedzsment
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/adjust-sort-ticket-overview.rst:17 ../../content/advanced-generic-agent.rst:15 ../../content/automated-faq-ticket-creator.rst:16 ../../content/calendar-resource-planning.rst:23 ../../content/categories-for-text-modules.rst:15 ../../content/change-write-protection.rst:20 ../../content/data-privacy-protection.rst:18 ../../content/escalation-suspend.rst:14 ../../content/out-of-office.rst:16 ../../content/queue-responsible.rst:13 ../../content/service-based-queue-routing.rst:17 ../../content/tag-cloud.rst:28 ../../content/ticket-forms.rst:37 ../../content/ticket-time-unit-dropdown.rst:21 ../../content/ticket-watchlist.rst:34 ../../content/ticket-workflow.rst:32 ../../content/time-accounting-quota.rst:15 ../../content/vip-customer.rst:17
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 12