Translation

This package has no external interface, but it extends the standard behavior of the queue selection method. The service based queue routing affects the ticket creation screens. For this, the given service of the selected ticket will be used.
256/2410
Context English Hungarian State
Manage Services ↔ Queues Relations Szolgáltatások ↔ Várólisták kapcsolatainak kezelése
To assign a service to a queue: Egy szolgáltatásnak egy várólistához való rendeléséhez:
Select the queues you would like to add the service to. Válassza ki azokat a várólistákat, amelyekhez hozzá szeretné adni a szolgáltatást.
Change Queue Relations for Service Várólista-kapcsolatok megváltoztatása egy szolgáltatásnál
To assign a queue to a service: Egy várólistának egy szolgáltatáshoz való rendeléshez:
Click on a queue in the *Queues* column. Kattintson egy várólistára a *Várólisták* oszlopban.
Select the services you would like to assign the queue to. Válassza ki azokat a szolgáltatásokat, amelyeket hozzá szeretne rendelni a várólistához.
Change Service Relations for Queue Szolgáltatáskapcsolatok megváltoztatása egy várólistánál
If several services or queues are added to the system, use the filter box to find a particular service or queue by just typing the name to filter. Ha több szolgáltatás vagy várólista van hozzáadva a rendszerhez, akkor használja a szűrődobozt egy bizonyos szolgáltatás vagy várólista megkereséséhez azáltal, hogy egyszerűen begépeli a nevét a szűrőbe.
Multiple services or queues can be assigned in both screens at the same time. Additionally clicking on a service or clicking on a queue in the relations screen will open the *Edit Service* screen or the *Edit Queue* screen accordingly. Egyszerre több szolgáltatás vagy várólista is hozzárendelhető mindkét képernyőn. Ezenkívül a kapcsolatok képernyőn egy szolgáltatásra vagy egy várólistára kattintva meg fog nyílni a *Szolgáltatás szerkesztése* vagy a *Várólista szerkesztése* képernyő annak megfelelően.
Accessing a queue or a service provides no back link to the relations screen. Egy várólista vagy egy szolgáltatás elérése nem biztosít visszafelé mutató hivatkozást a kapcsolatok képernyőre.
This package has no agent interface, but it extends the standard behavior of the queue selection method. The service based queue routing affects the ticket creation screens and the *Ticket Move* screen. For this, the given service of the selected ticket will be used. Ennek a csomagnak nincs ügyintézői felülete, de kiterjeszti a várólista-kiválasztás módszerének szabványos viselkedését. A szolgáltatásalapú várólista-kiválasztás a jegylétrehozás képernyőket és a *Jegyáthelyezés* képernyőt érinti. Ehhez a kiválasztott jegy adott szolgáltatása lesz használva.
After selecting a service, there is a lookup for configured queues for this service. If there are configured queues for the selected service, only those will be available in the queue selection. If there are no queues configured for the selected service, all queues will be displayed. Egy szolgáltatás kiválasztása után keresés indul a szolgáltatás beállított várólistáiért. Ha a kiválasztott szolgáltatásnak vannak beállított várólistái, akkor csak azok lesznek elérhetők a várólista-kiválasztásnál. Ha a kiválasztott szolgáltatásnak nincsenek beállított várólistái, akkor az összes várólista meg lesz jelenítve.
It is possible to add a *Get All* button next to the queue selection. After clicking this button all available queues get restored to the queue selection field and can be selected. Lehetőség van egy *Összes lekérése* gomb hozzáadására a várólista-kiválasztás mellé. Erre a gombra történő kattintás után az összes elérhető várólista vissza lesz állítva a várólista-kiválasztás mezőben, és bármelyik kiválasztható.
Configured ACLs affect the displayed queues as usual. A beállított ACL-ek a megszokott módon érintik a megjelenített várólistákat.
This package has no external interface, but it extends the standard behavior of the queue selection method. The service based queue routing affects the ticket creation screens. For this, the given service of the selected ticket will be used. Ennek a csomagnak nincs külső felülete, de kiterjeszti a várólista-kiválasztás módszerének szabványos viselkedését. A szolgáltatásalapú várólista-kiválasztás a jegylétrehozás képernyőket érinti. Ehhez a kiválasztott jegy adott szolgáltatása lesz használva.
Service Categories Service Categories
If an agent or a customer creates a ticket and defines the ticket type, this feature add-on makes it easier to automatically display only the linked services from there on. The linking of ticket types and ticket services is carried out by an administrator with ticket configuration permissions, and it is possible to link a service to more than one ticket type, as well as a ticket type to more than one service. Ticket types and services can be additionally filtered and sorted in a drop-down menu. Ha egy ügyintéző vagy egy ügyfél létrehoz egy jegyet, és meghatározza a jegy típusát, akkor ez a funkciókiegészítő egyszerűbbé teszi csak az összekapcsolt szolgáltatások automatikus megjelenítését a következő lépésekben. A jegytípusok és jegyszolgáltatások hozzákapcsolását egy jegybeállítási jogosultsággal rendelkező adminisztrátor végzi el, és lehetőség van egy szolgáltatást egynél több jegytípushoz, valamint egy jegytípust egynél több szolgáltatáshoz kapcsolni. Továbbá a jegytípusok és a szolgáltatások szűrhetők és rendezhetők egy legördülő menüben.
Input help for agents and customers. Beviteli segítség az ügyintézőknek és az ügyfeleknek.
Avoid process errors and incorrect assignments and the additional work they cause. Folyamathibák és helytelen hozzárendelések elkerülése, valamint a további munkáké, amelyet azok okoznak.
Certain customer groups or request types can be processed more quickly. Bizonyos ügyfélcsoportok vagy kéréstípusok gyorsabban dolgozhatók fel.
Internal and external IT service management Belső és külső IT-szolgáltatásmenedzsment
Quality management Minőségmenedzsment
Customer satisfaction management Ügyfélelégedettség-menedzsment
OTRSServiceCategories OTRSServiceCategories
Types ↔ Services Típusok ↔ Szolgáltatások
Use this screen to add one or more types to one or more services. To use this function, at least one type and one service need to have been added to the system. The management screen is available in the *Types ↔ Services* module of the *Ticket Settings* group. Használja ezt a képernyőt, hogy egy vagy több típust adjon hozzá egy vagy több szolgáltatáshoz. A funkció használatához az szükséges, hogy legalább egy típus és legalább egy szolgáltatás hozzá legyen adva a rendszerhez. A kezelőképernyő a *Jegybeállítások* csoport *Típusok ↔ Szolgáltatások* moduljában érhető el.
Manage Type-Service Relations Screen Típus–Szolgáltatás kapcsolatok kezelése képernyő
Manage Types ↔ Services Relations Típusok ↔ Szolgáltatások kapcsolatainak kezelése
To assign a type to a service: Egy típus egy szolgáltatáshoz való rendeléshez:
Click on a type in the *Types* column. Kattintson egy típusra a *Típusok* oszlopban.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

This package has no external interface, but it extends the standard behavior of the queue selection method. The service based queue routing affects the ticket creation screens. For this, the given service of the selected ticket will be used.
Ennek a csomagnak nincs külső felülete, de kiterjeszti a várólista-kiválasztás módszerének szabványos viselkedését. A szolgáltatásalapú várólista-kiválasztás a jegylétrehozás képernyőket érinti. Ehhez a kiválasztott jegy adott szolgáltatása lesz használva.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/service-based-queue-routing/external.rst:4
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 2799