Translation

Internal IT service
21/190
Context English Hungarian State
Adjust Sort Ticket Overview Adjust Sort Ticket Overview
This feature add-on makes it possible to modify the columns of the small ticket overview screens and the dashboard. It offers the following customization options: Ez a funkciókiegészítő lehetővé teszi a kis jegyáttekintő képernyők és a vezérlőpult oszlopainak módosítását. A következő személyre szabási lehetőségeket nyújtja:
Definition of a default width of columns. Az oszlopok alapértelmezett szélességének meghatározása.
Configurable word length of title column. A cím oszlop szóhosszának beállíthatósága.
Configurable width of columns via drag and drop on a per-user basis. Az oszlopok szélességének beállíthatósága fogd és vidd módon, felhasználónként.
Setting the queue and service display names. A várólista és a szolgáltatás megjelenített neveinek beállítása.
Make ticket number column always visible. A jegyszám oszlop mindig láthatóvá tétele.
Benefits Előnyök
Facilitates work with the small agent ticket overview. Megkönnyíti a munkát az ügyintézői jegyáttekintő kis nézetével.
Increases flexibility through optimized adaptability. Növeli a rugalmasságot az optimalizált felhasználhatóságon keresztül.
Target Groups Célcsoportok
IT service management IT-szolgáltatásmenedzsment
Internal IT service Belső IT-szolgáltatás
Customer service/support Vevőszolgálat és támogatás
Available in Service Package Elérhető a következő szolgáltatáscsomagban
GOLD ARANY
Package Name in OTRS Package Manager Csomagnév az OTRS csomagkezelőben
OTRSAdjustSortTicketOverview OTRSAdjustSortTicketOverview
Contents Tartalom
Administrator Interface Adminisztrátori felület
This package has no administrator interface. Ennek a csomagnak nincs adminisztrátori felülete.
System Configuration Rendszerbeállítások
Width of columns Oszlopok szélessége
The width of the columns in the small ticket overviews are configurable. A kis jegyáttekintőkben lévő oszlopok szélessége beállítható.
To configure the width of columns: Az oszlopok szélességének beállításához:
Go to *System Configuration* screen. Menjen a *Rendszerbeállítások* képernyőre.
Select *OTRSAdjustSortTicketOverview* in the *Navigation* widget. Válassza ki az *OTRSAdjustSortTicketOverview* lehetőséget a *Navigáció* felületi elemben.
Navigate to *Frontend → Agent → TicketOverview* in the navigation tree. Navigáljon a *Frontend → Agent → TicketOverview* ághoz a navigációs fában.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Internal IT service
Belső IT-szolgáltatás
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/adjust-sort-ticket-overview.rst:18 ../../content/ticket-time-unit-dropdown.rst:22
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 13