Translation

Tutorials
0/100
Context English Hungarian State
OTRS provisions for KPIs with minimal overhead using ticket types. Typical types used in IT service desks are *unclassified*, *incident* and *problem*. You can quickly define new types with ease. Az OTRS a legkevesebb többletmunkával gondoskodik a kulcsfontosságú teljesítménymutatókról a jegytípusok használatával. Az informatikai ügyfélszolgálatoknál használt jellemző típusok az *osztályozatlan*, az *incidens* és a *probléma*. Könnyedén és gyorsan meghatározhat új típusokat.
Use this screen to add types to the system. A fresh OTRS installation contains an *unclassified* type by default. The type management screen is available in the *Types* module of the *Ticket Settings* group. Használja ezt a képernyőt, hogy típusokat adjon a rendszerhez. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten egy *osztályozatlan* típust tartalmaz. A típuskezelés képernyő a *Jegybeállítások* csoport *Típusok* moduljában érhető el.
Type Management Screen Típuskezelés képernyő
Services must first be activated via :doc:`../administration/system-configuration` under the *Administration* group to be selectable in the ticket screens. You may click on the link in the warning message to directly jump to the configuration setting. A szolgáltatásokat először az *Adminisztráció* csoport alatti :doc:`../administration/system-configuration` modulon keresztül aktiválni kell, hogy kiválaszthatók legyenek a jegyképernyőkön. Rákattinthat a figyelmeztető üzenetben lévő hivatkozásra, hogy közvetlenül a rendszerbeállítási lehetőséghez jusson.
Type Activation Warning Típusaktiválási figyelmeztetés
Manage Types Típusok kezelése
To add a type: Egy típus hozzáadásához:
Click on the *Add Ticket Type* button in the left sidebar. Kattintson a *Jegytípus hozzáadása* gombra a bal oldalsávban.
Add Type Screen Típus hozzáadása képernyő
Types can not be deleted from the system. They can only be deactivated by setting the *Validity* option to *invalid* or *invalid-temporarily*. A típusok nem törölhetők a rendszerből. Azonban kikapcsolhatók az *Érvényesség* beállítás *érvénytelen* vagy *átmenetileg érvénytelen* értékre állításával.
To edit a type: Egy típus szerkesztéséhez:
Click on a type in the list of types. Kattintson egy típusra a típusok listájában.
Edit Type Screen Típus szerkesztése képernyő
If several types are added to the system, use the filter box to find a particular type by just typing the name to filter. Ha több típus van hozzáadva a rendszerhez, akkor használja a szűrődobozt egy bizonyos típus megkereséséhez azáltal, hogy egyszerűen begépeli a nevét a szűrőbe.
Type Settings Típus beállításai
Tutorials
Archiving Tickets
**OTRS** can be used as an audit-proof system. In this case deleting closed tickets may not be a good idea. Therefore a feature has been implemented that allows you to archive tickets.
Tickets that match certain criteria can be marked as *archived*. These tickets are not accessed if an agent do a regular ticket search or run a generic agent job. The system itself does not have to deal with a huge amount of tickets any longer as only the latest tickets are taken into consideration. This can result in a huge performance gain on large systems.
To use the archive feature:
Go to the :doc:`../administration/system-configuration` screen.
Search for the setting ``Ticket::ArchiveSystem`` and enable the setting.
Go to the :doc:`../processes-automation/generic-agent` screen.
Click on the *Add job* button in the left sidebar.
Provide a name in the *Job Settings* section, and select proper options to schedule this job.
Define the ticket filters in the *Select Tickets* section. It might be a good idea to only archive those tickets in a closed state that have been closed a few months before.
In the *Update/Add Ticket Attributes* section, set the field *Archive selected tickets* to *archive tickets*.
Run the job. The system will display all tickets which will be archived when executing the generic agent job.
When you search for tickets, the system default is to search tickets which are not archived. If you want to search through archived tickets also, simply add the *Archive search* filter while defining search criteria.
Users, Groups & Roles Felhasználók, csoportok és szerepek
Simple and complex organizations need a flexible way to control access to their service desk. Access, resources, and permissions must be orchestrated so that, the users and customers have access to the resources they need and their data is protected as needed by the system. Az egyszerű és összetett szervezeteknek rugalmas módszer kell az ügyfélszolgálatuk elérésének szabályozásához. A hozzáférést, az erőforrásokat és a jogosultságokat úgy kell összehangolni, hogy a felhasználók és az ügyfelek hozzáférjenek a szükséges erőforrásokhoz, és az adataik a rendszer által megkövetelt módon legyenek védve.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/tutorials.rst:2
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 2498