Translation

``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents``
52/520
Context English Hungarian State
Select the checkbox if you want to display the chat channel for public users. Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a csevegőcsatornát a nyilvános felhasználóknak.
Valid \* Érvényes \*
Comment Megjegyzés
Add additional information to this resource. It is recommended to always fill this field as a description of the resource with a full sentence for better clarity, because the comment will be also displayed in the overview table. Adjon további információkat ehhez az erőforráshoz. Mindig ajánlott egy teljes mondattal kitölteni ezt a mezőt az erőforrás leírásaként a jobb érthetőségért, mert a megjegyzés is megjelenik az áttekintő táblázatban.
Enable Chat Support Csevegéstámogatás engedélyezése
The chat feature is not enabled by default. A csevegésfunkció alapértelmezetten nincs engedélyezve.
To enable the chat feature: A csevegésfunkció engedélyezéséhez:
Go to *System Configuration* screen. Menjen a *Rendszerbeállítások* képernyőre.
Navigate to *Core → Chat* in the navigation tree. Navigáljon a *Core → Chat* ághoz a navigációs fában.
Enable the setting ``ChatEngine::Active``. Engedélyezze a ``ChatEngine::Active`` beállítást.
When the chat feature is enabled, the *Default channel* is automatically created if it does not exist. Ha a csevegésfunkció engedélyezve lett, az *Alapértelmezett csatorna* automatikusan létrejön, ha még nem létezik.
To review all chat related settings: A csevegésre vonatkozó összes beállítás felülvizsgálatához:
Search for the term ``ChatEngine`` in the search box. Keressen rá a ``ChatEngine`` kifejezésre a keresőmezőben.
Review the settings. Vizsgálja felül a beállításokat.
Agents need to have at least *ro* permissions to the groups set up in the following settings: Az ügyintézőknek legalább *csak olvasás* jogosultságokra van szüksége a következő beállításokban beállított csoportokra:
``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents`` ``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents``
``ChatEngine::PermissionGroup::ChatStartingAgents`` ``ChatEngine::PermissionGroup::ChatStartingAgents``
FAQ Category GyIK kategória
Use this screen to manage categories available in FAQ articles. A fresh OTRS installation already contains a category by default. The category management screen is available in the *FAQ Category* module of the *Administration* group. Használja ezt a képernyőt a GyIK bejegyzésekben elérhető kategóriák kezeléséhez. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten már tartalmaz egy kategóriát. A kategóriakezelő képernyő az *Adminisztráció* csoport *GyIK kategória* moduljában érhető el.
FAQ Category Management Screen GyIK kategóriakezelés képernyő
Manage FAQ Categories GyIK kategóriák kezelése
To add a category: Egy kategória hozzáadásához:
Click on the *Add category* button in the left sidebar. Kattintson a *Kategória hozzáadása* gombra a bal oldalsávban.
Click on the *Submit* button. Kattintson az *Elküldés* gombra.
Add Category Screen Kategória hozzáadása képernyő
To edit a category: Egy kategória szerkesztéséhez:
Click on a category in the list of categories. Kattintson egy kategóriára a kategóriák listájában.
Edit Category Screen Kategória szerkesztése képernyő
To delete a category: Egy kategória törléséhez:
Click on the trash icon in the list of categories. Kattintson a kuka ikonra a kategóriák listájában.
Click on the *Yes* button in the confirmation dialog. Kattintson az *Igen* gombra a megerősítő párbeszédablakban.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents``
``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents``
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/administration/chat-channels.rst:95
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 116