Translation

``users``
9/100
Context English Hungarian State
Add Group Screen Csoport hozzáadása képernyő
Groups can not be deleted from the system. They can only be deactivated by setting the *Validity* option to *invalid* or *invalid-temporarily*. A csoportok nem törölhetők a rendszerből. Azonban kikapcsolhatók az *Érvényesség* beállítás *érvénytelen* vagy *átmenetileg érvénytelen* értékre állításával.
To edit a group: Egy csoport szerkesztéséhez:
Click on a group in the list of groups. Kattintson egy csoportra a csoportok listájában.
Edit Group Screen Csoport szerkesztése képernyő
If several groups are added to the system, use the filter box to find a particular group by just typing the name to filter. Ha több csoport van hozzáadva a rendszerhez, akkor használja a szűrődobozt egy bizonyos csoport megkereséséhez azáltal, hogy egyszerűen begépeli a nevét a szűrőbe.
Group Settings Csoport beállításai
Renaming a group does not affect permissions previously given. When *group1* is now called *group2*, then all the permissions are the same for the users which used to be assigned to *group1*. This result is because OTRS uses IDs for the relationship, and not the name. Egy csoport átnevezése nincs hatással a korábban megadott jogosultságokra. Ha a *csoport1* neve mostantól *csoport2*, akkor az összes jogosultság ugyanaz marad azoknál a felhasználóknál, akik korábban a *csoport1* csoporthoz lettek hozzárendelve. Azért van így, mert az OTRS azonosítókat használ a kapcsolatoknál, nem pedig a nevet.
Invalidating a group does not remove the permissions from the user, but only makes them invalid. If you reactivate this group, even with a new name, the permissions take effect. Egy csoport érvénytelenítése nem távolítja el a jogosultságokat a felhasználótól, hanem csak érvénytelenné teszi. Ha újra aktiválja a csoportot (akár egy új névvel), a jogosultságok életbe lépnek.
Default Groups Alapértelmezett csoportok
Every agent's account should belong to at least one group or role. In a fresh installation, there are some pre-defined groups available: Minden egyes ügyintézői fióknak legalább egy csoporthoz vagy szerephez kell tartoznia. Egy friss telepítésben néhány előre meghatározott csoport érhető el:
``admin`` ``admin``
Allowed to perform administrative tasks in the system. Adminisztratív feladatok végrehajtása engedélyezett a rendszeren.
``stats`` ``stats``
Qualified to access the stats module of OTRS and generate statistics. Az OTRS statisztikák moduljának hozzáférésére és statisztikák előállítására képesített.
``users`` ``users``
Agents should belong to this group, with read and write permissions. They can then access all functions of the ticket system. Az ügyintézőknek ehhez a csoporthoz kell tartozniuk olvasási és írási jogosultságokkal. Ezután férhetnek hozzá a jegyrendszer összes funkciójához.
Roles Szerepek
Use this screen to add roles to the system. A fresh OTRS installation contains no roles by default. The role management screen is available in the *Roles* module of the *Users, Groups & Roles* group. Használja ezt a képernyőt, hogy szerepeket adjon a rendszerhez. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten nem tartalmaz szerepeket. A szerepkezelés képernyő a *Felhasználók, csoportok és szerepek* csoport *Szerepek* moduljában érhető el.
Role Management Screen Szerepkezelés képernyő
Manage Roles Szerepek kezelése
To add a role: Egy szerep hozzáadásához:
Click on the *Add Role* button in the left sidebar. Kattintson a *Szerep hozzáadása* gombra a bal oldalsávban.
Add Role Screen Szerep hozzáadása képernyő
Roles can not be deleted from the system. They can only be deactivated by setting the *Validity* option to *invalid* or *invalid-temporarily*. A szerepek nem törölhetők a rendszerből. Azonban kikapcsolhatók az *Érvényesség* beállítás *érvénytelen* vagy *átmenetileg érvénytelen* értékre állításával.
To edit a role: Egy szerep szerkesztéséhez:
Click on a role in the list of roles. Kattintson egy szerepre a szerepek listájában.
Edit Role Screen Szerep szerkesztése képernyő
If several roles are added to the system, use the filter box to find a particular role by just typing the name to filter. Ha több szerep van hozzáadva a rendszerhez, akkor használja a szűrődobozt egy bizonyos szerep megkereséséhez azáltal, hogy egyszerűen begépeli a nevét a szűrőbe.
Role Settings Szerep beállításai
Roles ↔ Groups Szerepek ↔ Csoportok

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

``users``
``users``
11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/users-groups-roles/groups.rst:80
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 2887