Translation

Enable the setting ``ChatEngine::Active``.
49/420
Context English Hungarian State
Name \* Név \*
Group \* Csoport \*
Select which :doc:`../users-groups-roles/groups` can access the chat channel. Válassza ki, hogy mely :doc:`../users-groups-roles/groups` férhetnek hozzá a csevegőcsatornához.
Available to customer users Elérhető az ügyfél-felhasználóknak
Select the checkbox if you want to display the chat channel for customer users. Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a csevegőcsatornát az ügyfél-felhasználóknak.
Available to public users Elérhető a nyilvános felhasználóknak
Select the checkbox if you want to display the chat channel for public users. Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a csevegőcsatornát a nyilvános felhasználóknak.
Valid \* Érvényes \*
Comment Megjegyzés
Add additional information to this resource. It is recommended to always fill this field as a description of the resource with a full sentence for better clarity, because the comment will be also displayed in the overview table. Adjon további információkat ehhez az erőforráshoz. Mindig ajánlott egy teljes mondattal kitölteni ezt a mezőt az erőforrás leírásaként a jobb érthetőségért, mert a megjegyzés is megjelenik az áttekintő táblázatban.
Enable Chat Support Csevegéstámogatás engedélyezése
The chat feature is not enabled by default. A csevegésfunkció alapértelmezetten nincs engedélyezve.
To enable the chat feature: A csevegésfunkció engedélyezéséhez:
Go to *System Configuration* screen. Menjen a *Rendszerbeállítások* képernyőre.
Navigate to *Core → Chat* in the navigation tree. Navigáljon a *Core → Chat* ághoz a navigációs fában.
Enable the setting ``ChatEngine::Active``. Engedélyezze a ``ChatEngine::Active`` beállítást.
When the chat feature is enabled, the *Default channel* is automatically created if it does not exist. Ha a csevegésfunkció engedélyezve lett, az *Alapértelmezett csatorna* automatikusan létrejön, ha még nem létezik.
To review all chat related settings: A csevegésre vonatkozó összes beállítás felülvizsgálatához:
Search for the term ``ChatEngine`` in the search box. Keressen rá a ``ChatEngine`` kifejezésre a keresőmezőben.
Review the settings. Vizsgálja felül a beállításokat.
Agents need to have at least *ro* permissions to the groups set up in the following settings: Az ügyintézőknek legalább *csak olvasás* jogosultságokra van szüksége a következő beállításokban beállított csoportokra:
``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents`` ``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents``
``ChatEngine::PermissionGroup::ChatStartingAgents`` ``ChatEngine::PermissionGroup::ChatStartingAgents``
FAQ Category GyIK kategória
Use this screen to manage categories available in FAQ articles. A fresh OTRS installation already contains a category by default. The category management screen is available in the *FAQ Category* module of the *Administration* group. Használja ezt a képernyőt a GyIK bejegyzésekben elérhető kategóriák kezeléséhez. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten már tartalmaz egy kategóriát. A kategóriakezelő képernyő az *Adminisztráció* csoport *GyIK kategória* moduljában érhető el.
FAQ Category Management Screen GyIK kategóriakezelés képernyő
Manage FAQ Categories GyIK kategóriák kezelése
To add a category: Egy kategória hozzáadásához:
Click on the *Add category* button in the left sidebar. Kattintson a *Kategória hozzáadása* gombra a bal oldalsávban.
Click on the *Submit* button. Kattintson az *Elküldés* gombra.
Add Category Screen Kategória hozzáadása képernyő

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Enable the setting ``ChatEngine::Active``.
Engedélyezze a ``ChatEngine::Active`` beállítást.
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/administration/chat-channels.rst:81
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 110