Translation

Administration
14/140
Context English Hungarian State
Administration Adminisztráció
Any system requires configuration. Configuring a system should be an easy task and the tools for configuration fit-for-purpose. Minden rendszer beállítást igényel. Egy rendszer beállításának egyszerű feladatnak kell lennie, és a beállításhoz szükséges eszközöknek meg kell felelnie a célnak.
OTRS offers several administration tools to configure, monitor, control and extend OTRS. Az OTRS számos adminisztratív eszközt nyújt az OTRS beállításához, felügyeletéhez, vezérléséhez és bővítéséhez.
Contents Tartalom
Calendars Naptárak
When working with customers, resource planning and scheduling can be a complex task. Appointments enable you to meet your customers where and whenever needed. Az ügyfelekkel történő munkavégzéskor az erőforrás-tervezés és ütemezés bonyolult feladat lehet. Az időpontok lehetővé teszik, hogy az ügyfelekkel ott és akkor találkozzon, ahol és amikor szükséges.
OTRS supports this requirement with calendars. Calendars allow management of appointments and resources inside the ticket system. You can connect your tickets to scheduled tasks and make them available to all users to see. This feature adds transparency to show your teams workload and prevent users from promising resources which are not available. Az OTRS ezt a követelményt naptárakkal támogatja. A naptárak lehetővé teszik az időpontok és erőforrások kezelését a jegyrendszeren belül. Összekapcsolhatja a jegyeket az ütemezett feladatokkal, és elérhetővé teheti az összes felhasználó számára láthatóan. Ez a funkció átláthatóságot biztosít a csapatok munkaterhelésének megtekintéséhez és megakadályozza a felhasználókat az olyan erőforrások használatától, amelyek nem érhetők el.
Use this screen to manage calendars in the system. A fresh OTRS installation contains no calendars by default. The calendar management screen is available in the *Calendars* module of the *Administration* group. Használja ezt a képernyőt a naptárak kezeléséhez a rendszeren. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten nem tartalmaz naptárakat. A naptárkezelés képernyő az *Adminisztráció* csoport *Naptárak* moduljában érhető el.
Calendar Management Screen Naptárkezelés képernyő
Manage Calendars Naptárak kezelése
To add a new calendar: Egy új naptár hozzáadásához:
Click on the *Add Calendar* button in the left sidebar. Kattintson a *Naptár hozzáadása* gombra a bal oldalsávban.
Fill in the required fields. Töltse ki a szükséges mezőket.
Click on the *Save* button. Kattintson a *Mentés* gombra.
Add New Calendar Screen Új naptár hozzáadása képernyő
Calendars can not be deleted from the system. They can only be deactivated by setting the *Validity* option to *invalid* or *invalid-temporarily*. A naptárak nem törölhetők a rendszerből. Azonban kikapcsolhatók az *Érvényesség* beállítás *érvénytelen* vagy *átmenetileg érvénytelen* értékre állításával.
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/Administration Manual Adminisztráció
The following strings have the same context and source.
Approved OTRS 7/OTRS Adminisztráció
Approved OTRS 7/OTRS::ITSM Manual Adminisztráció
Approved OTRS 7/Feature Add-ons Manual Adminisztráció

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Administration
Adminisztráció
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/administration.rst:2
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 1