Translation

Navigate to *Frontend → Agent → View → Preferences* and search for the setting ``PreferencesGroups###DynamicField``.
125/1160
Context English Hungarian State
Search for the setting ``DocumentSearch::Agent::DynamicField`` and ``DocumentSearch::External::DynamicField`` respectively. Keressen rá a ``DocumentSearch::Agent::DynamicField`` és a ``DocumentSearch::External::DynamicField`` beállításokra.
Click on the *Edit this setting* button. Kattintson az *A beállítás szerkesztése* gombra.
Select *0 - Disabled* or *1 - Enabled*. Válassza a *0 – letiltva* vagy az *1 – engedélyezve* értéket.
Set Default Value via Ticket Event Module Alapértelmezett érték beállítása a jegyesemény modulon keresztül
A ticket event (e.g. ``TicketCreate``) can trigger a value set for a certain field, if the field does not have a value yet. Egy jegyesemény (például ``TicketCreate``) aktiválhatja egy érték beállítását egy bizonyos mezőnél, ha a mezőnek nincs még értéke.
Navigate to *Core → Event → Ticket* and search for the setting ``Ticket::EventModulePost###9600-TicketDynamicFieldDefault``. Navigáljon a *Core → Event → Ticket* ághoz és keressen rá a ``Ticket::EventModulePost###9600-TicketDynamicFieldDefault`` beállításra.
Click on the *Edit this setting* button to activate the setting. Kattintson *A beállítás szerkesztése* gombra a beállítás aktiválásához.
Activate Ticket Event Module Jegyesemény modul aktiválása
Example: activate *Field1* in ``TicketCreate`` event: Példa: a *Field1* aktiválása a ``TicketCreate`` eseménynél:
Navigate to *Core → Ticket → DynamicFieldDefault* and search for the setting ``Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element1``. Navigáljon a *Core → Ticket → DynamicFieldDefault* ághoz és keressen rá a ``Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element1`` beállításra.
Activate Dynamic Field in Ticket Create Event Dinamikus mező aktiválása a jegylétrehozás eseménynél
This configuration can be set in any of the 16 ``Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element`` settings. Ez a beállítás megadható a 16 ``Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element`` beállítás bármelyikében.
If more than 16 fields needs to be set up, a custom XML file must be placed in ``$OTRS_HOME/Kernel/Config/Files/XML`` directory to extend this feature. Ha több mint 16 mezőt kellene beállítani, akkor egy egyéni XML-fájlt kell elhelyezni az ``$OTRS_HOME/Kernel/Config/Files/XML`` könyvtárban a funkció kibővítéséhez.
Set Default Value via User Preferences Alapértelmezett érték beállítása felhasználói beállításokon keresztül
The dynamic field default value can be overwritten with a user defined value stored in the personal preferences. A dinamikus mező alapértelmezett értéke felülírható egy felhasználó által meghatározott értékkel, amely a személyes beállításokban van eltárolva.
Navigate to *Frontend → Agent → View → Preferences* and search for the setting ``PreferencesGroups###DynamicField``. Navigáljon a *Frontend → Agent → View → Preferences* ághoz és keressen rá a ``PreferencesGroups###DynamicField`` beállításra.
Activate Dynamic Field in Personal Preferences Dinamikus mező aktiválása a személyes beállításokban
Click on your avatar on the top left corner, and select *Personal Preferences* → *Miscellaneous* to add a default value for the dynamic field. Kattintson az avatárjára a bal felső sarokban, és válassza a *Személyes beállítások* → *Egyebek* modult egy alapértelmezett érték hozzáadásához a dinamikus mezőhöz.
Dynamic Field in Personal Preferences Dinamikus mező a személyes beállításokban
This setting is an example of how to create an entry in the user preferences screen to set an exclusive dynamic field ``Name_X`` default value for the selected user. The limitation of this setting is that it only permits the use of one dynamic field. If two or more fields will use this feature, it is necessary to create a custom XML configuration file to add more settings similar to this one. Ez a beállítás annak a példája, hogy hogyan hozható létre egy bejegyzés a felhasználói beállítások képernyőn egy kizárólagos ``Nev_X`` dinamikus mező alapértelmezett értékének beállításához a kiválasztott felhasználónál. Ennek a beállításnak az a korlátozása, hogy csak egy dinamikus mező használatát engedi meg. Ha kettő vagy több mezőt fog használni ez a funkció, akkor egy egyéni XML-beállítófájl létrehozása szükséges az ehhez hasonló több beállítás hozzáadásához.
If more settings are added in a new XML each setting name needs to be unique in the system and different than ``PreferencesGroups###DynamicField``. For example: Ha több beállítás kerül hozzáadásra egy új XML-fájlban, akkor minden egyes beállítás nevének egyedinek kell lennie a rendszeren és el kell térnie a ``PreferencesGroups###DynamicField`` névtől. Például:
``PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1`` ``PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1``
``PreferencesGroups###102-DynamicField-Field2`` ``PreferencesGroups###102-DynamicField-Field2``
``PreferencesGroups###My-Field1`` ``PreferencesGroups###My-Field1``
``PreferencesGroups###My-Field2`` ``PreferencesGroups###My-Field2``
Generic Agent Általános ügyintéző
Processing tickets require often a workflow. Let's say "if-then" activities. A jegyek feldolgozásához gyakran egy munkafolyamat szükséges. Úgynevezett „ha-akkor” tevékenységek.
If specific conditions match like: Ha bizonyos feltételek egyeznek, mint például:
A ticket is from one particular customer. Egy jegy egy bizonyos ügyféltől érkezik.
A ticket is assigned to an appropriate queue. A jegy egy megfelelő várólistához van rendelve.
A ticket has a defined priority. Egy jegy egy meghatározott prioritással rendelkezik.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Navigate to *Frontend → Agent → View → Preferences* and search for the setting ``PreferencesGroups###DynamicField``.
Navigáljon a *Frontend → Agent → View → Preferences* ághoz és keressen rá a ``PreferencesGroups###DynamicField`` beállításra.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/processes-automation/dynamic-fields.rst:516
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 1610